Le roi est mort…

October 14, 2016

images

le-roi

Time to THexit

June 26, 2016

13502004_753079058128473_6462913456557601151_n

Just two choices were given British voters: LEAVE or REMAIN.

Our first reaction to the news that the highest turnout of United Kingdom voters in history chose to abandon the European Union is that, as in Scotland’s independence referendum or the Quebec separation referendum in Canada, the results, 52% to 48%, was simply too close to call.

Such referenda are good examples of genuine participatory democracy rather than simply voting in politicians for their often-false promises.

Regardless of the marginal will of the people, UK’s governing Tory Party has unsurprisingly vowed to ignore the results and remain in the EU.

While that remains to be seen, departure from the Union will mean far more than economic readjustment. The UK will be giving up a well-respected charter, incumbent on all EU countries, incisive and binding oversight on all member country decisions.

It will also mean that the UK, which in recent years has become the world’s premier surveillance state, will be giving up the EU Charter’s protections for human rights, freedom of expression, and civil liberties.

Thailand’s own referendum looms. The vote for a new Constitution is really not about that at all. It’s about the military: LEAVE or REMAIN. Will Thailand’s military decide what’s best for us regardless of the popular vote? We have already been illegitimately forced to give up our Constitutionally-protected freedom of expression. Will we write human rights and civil liberties protections into law for Thailand’s future?

If the Constitution fails, will Thailand’s strongman do the right thing, like David Cameron, and step down? Does he have enough courage to admit he’s been wrong all along?

Petitioning The Government of Thailand

ต่อต้านการตั้งซิงเกิลเกตเวย์ Go against Thai govt to use a Single Internet Gateway.

SIGN THE PETITIONhttps://www.change.org/p/thai-govt-ต่อต้านการตั้งซิงเกิลเกตเวย์-stop-proposed-plan-for-single-internet-gateway

Coconut Shell Thailand

Single gateway

ถ้าตั้ง Single Gateway จริง ท่านจะพบเจอกับอะไร?

  • การถูกบล็อก แบน สแกน และตรวจสอบทุกการใช้งานในอินเตอร์เนตจากรัฐบาล
  • รัฐบาลสามารถป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้เข้าได้ เหมือนประเทศจีน ที่ไม่อนุญาตให้เข้า Facebook หรือสื่อ Social Network ที่รัฐไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึง
  • การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เนตทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับระบบเดียว และถ้าระบบนั้นถูกโจมตีจนล้มเหลวนั่นหมายถึงระบบอินเตอร์เนตที่ต้องพินาศทั้งประเทศ
  • ความเชื่อมั่นของต่างชาติเกี่ยวกับระบบความมั่นคงและปลอดภัยของการให้บริการอินเตอร์เนตต่ำถึงขีดสุด เพราะหน่วยงานเอกชนสามารถถูกล้วงลูกโดยรัฐบาลได้ตลอดเวลา

Single Gateway คืออะไร?

เริ่มจากคำว่าเกตเวย์ก่อน เกตเวย์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือประตูทางผ่าน ศัพท์ในวงการไอทีหมายถึงจุดที่เป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง และเป็นตัวที่เชื่อมต่อโครงข่ายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน

สมมุติว่าเราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับเซิฟเวอร์ ปัจจุบันจะต้องผ่าน International internet gateway (IIG) ในประเทศเล็กๆ หรือประเทศที่ต้องการควบคุมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างเช่น จีน ผู้ให้บริการ IIG จะมีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยก็เคยใช้ระบบนี้ตอนที่อินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายมากนัก คือเวลาต่ออินเตอร์เน็ต ทุกจุดเชื่อมต่อก็จะต้องมารวมที่ กสท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ IIG แต่ในปัจจุบัน หลังวิกฤติปี 40 ไอเอ็มเอฟก็ได้สั่งให้เราเปิดเสรีโทรคมนาคม ทำให้เกตเวย์ในไทยเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้มีถึงสิบกว่าเกตเวย์แล้ว

เพราะฉะนั้น Single Gateway เปรียบเสมือนการใช้ประตูเพียงบานเดียว เข้าออก ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตง่ายต่อการควบคุมโดยภาครัฐ

ทำไมรัฐจะกลับมาใช้ Single Gateway?

อย่างที่กล่าวไปแล้ว Single Gateway คือประตูเพียงบานเดียว คือไม่ว่าอินเตอร์เน็ตภายในประเทศจะเชื่อมกันกี่หมื่นกี่พันเส้น แต่ทางออกเพื่อไปเชื่อมกับเครือข่ายในต่างประเทศนั้นจะเหลือแค่จุดเดียวเท่านั้น การดูแลการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบข้อมูล การดักจับข้อมูล ฯลฯ จึงทำได้ง่ายกว่าเยอะ ในรัฐที่มีการปกครองแบบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จเช่นประเทศไทย จึงอาจเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจเท่าไร ที่รัฐบาลจะพยายามควบคุมการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอก โดยอ้างความมั่นคง

ปัญหาและสิ่งที่จะตามมาของการใช้ Single Gateway?

แน่นอนว่าการมีประตูทางออกเดียวจะทำให้อินเตอร์เน็ตช้าลงแน่นอน และอีกอย่างคือหากว่าเกตเวย์ล่มก็จะล่มกันหมดทั้งประเทศ เพราะจะไม่มีเกตเวย์ตัวอื่นรองรับเลย

แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่ผู้ให้บริการ gateway (ซึ่งมีอยู่เจ้าเดียว) สามารถดักจับข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่เราค้นหาได้อย่างรวดเร็วเต็มประสิทธิภาพด้วย

ถ้าหากมีการใช้ Single Gateway จริง ก็จะยิ่งทำให้บริษัทต่างประเทศลังเลมากยิ่งขึ้นในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และผู้ให้บริการที่มีพาร์ทเน่อร์กับบริษัทต่างประเทศก็อาจจะสูญเสียรายได้ เนื่องจากบริษัทข้ามชาติจะเกิดความไม่แน่ใจด้านความมั่นคงและปลอดภัยของการให้บริการอินเตอร์เน็ตในบ้านเรา หากล่มปุ๊ป แน่นอนว่าจบเห่แน่ทั้งประเทศ รวมถึงข้อมูลความลับทางการค้าก็อาจจะถูกล้วงได้โดยง่าย ในขณะเดียวกันผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วไปก็จะถูกจำกัดการเข้าใช้งานกับเครือข่ายต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน

บทความจาก ISPACE THAILAND:

จับตา รัฐเตรียมคุมอินเตอร์เน็ตเบ็ดเสร็จ เร่งใช้ Single Gateway

————————————————————–

The proposal to unify all Thai Internet Links is still ongoing

https://www.blognone.com/node/72777

The proposal to unify all Internet gateways into a single entity was proposed back in May. There’s nothing new regarding the proposal since then, but it was traveling in the process in the cabinet during these timrd.

The prime minister’s command dated August 27th, (PDF, Thai Language) assigned the Ministry of Information and Communication Technology (MICT) to take responsibilities for establishing the entity and report the progress within September.

Another document dated July 14th, said that the reasons to establish such entity and merge all international links are “To control the inappropriate websites and control the inflow of information”. The document also said if there is any law that prohibits the establishment of the entity, that law should be quickly amended.

Source: PRD.go.th, this news was translated from https://www.blognone.com/node/72775

————————————————————–

ลิงค์อื่น หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้:

  • ซิงเกิล เกตเวย์: คุยกับอาทิตย์เมื่อรัฐคุมอินเทอร์เน็ตเบ็ดเสร็จ พลเมืองจะอยู่อย่างไร?
  • http://prachatai.org/journal/2015/09/61537
  • ขอถกประเด็น Gateway พังหน่อยครับพี่น้องห้องหว้ากอ
  • http://pantip.com/topic/32118917
  • ซิงเกิล เกตเวย์ | เดลินิวส์กับแกล้มการเมือง ซิงเกิล เกตเวย์
  • http://www.dailynews.co.th/article/334074

This petition will be delivered to:

The Government of Thailand

Read the letter

2012 in review

January 1, 2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 160,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 8 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

[CJ Hinke of FACT comments: Popular vote referenda in specific jurisdictions for exact purposes are today the only honest form of voting. Politicians are all the same so why bother? A great example of the power of referenda is the fact that the US states of Washington and Colorado became the first jurisdictions in the world to legalise marijuana for wholly recreational use, in direct confrontation with the US Federal govt. America going down the tubes? Pass that bong over here…]

Eric W. Dolan

Raw Story: November 7, 2012

http://www.rawstory.com/rs/2012/11/07/washington-state-votes-to-legalize-marijuana/

 

Washington voters overwhelmingly approved Initiative 502, a ballot initiative to legalize marijuana.

As of 10:00 p.m. PST, the ballot initiative was up 55.45 percent to 44.55 percent.

Initiative 502 legalized the production and sale of marijuana in Washington state through state-licensed stores. Under the law, the Washington State Liquor Control Board will regulate marijuana-shops, and possessing up to an ounce of marijuana will be legal.

The Washington State Democratic Central Committee, the state-wide umbrella organization for the Democratic Party, had endorsed Initiative 502. In a resolution passed last year, the Democrats stated that “marijuana is Washington’s second biggest cash crop and could generate hundreds of millions of dollars in new tax revenues” and that outlawing the drug was “wasting millions of dollars.” The initiative was also supported by the NAACP, ACLU and a number of other organizations.

Initiative 502 also amends Washington’s DUI laws by making driving under the influence of 5 nanograms per milliliter of blood of THC, the main psychoactive chemical in marijuana, illegal. The 5 nanogram limit would not apply to the non-psychoactive marijuana metabolite carboxy-THC, which can appear in blood or urine tests for weeks.

Colorado voters also approved a ballot initiative legalizing recreational marijuana use Tuesday night.

Andy Borowitz

The Borowitz Report: October 9, 2012

http://www.newyorker.com/online/blogs/borowitzreport/2012/10/canada-tightens-border.html

 

[Robert Nickelsberg/Getty]

OTTAWA: Canada announced today that it was tightening security along its border with the United States amid concerns that there could be a mass migration of illegal Americans after Tuesday, November 6th.

According to Randolph McTavish, Deputy Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, border patrols are on alert due to an “increase in chatter” indicating that a threat to Canada’s border might be imminent.

“We’ve been intercepting troubling comments from some very freaked-out people,” he said. “Most of it has been on NPR call-in shows.”

Stating that the R.C.M.P. is patrolling every kilometre of the Canadian border, he issued this warning to Americans who might try to cross into Canada illegally: “If you drive a Prius, you will be stopped.”

He also warned Americans against trying to slip across the border in the hopes of passing as Canadians: “It is very difficult, if not impossible, to pretend to like hockey.”

Mr. McTavish said that he was sympathetic with those who might flee across the border in search of a new life and socialized medicine, but added, “At the end of the day, forty-seven per cent of Americans is more than Canada can handle.”

Get the Borowitz Report delivered to your inbox.

Andy Borowitz is doing a show to benefit public radio.

[FACT comments: Yes, stupid, I’m talking to you… Let’s spend our money on something righteous foer a change!]

Steven Ross Pomeroy

Scientific American: October 8, 2012

http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2012/10/08/stop-building-bombs-and-start-building-starships/

 

In 1969, a great shadow was cast over the United States. That shadow, however, was not one of gloom. Instead of evoking the absence of light, this shadow caused us to look up in wonder at the brightness that created it. When the Saturn V Rocket propelling Apollo 11 astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins dashed across the blue, cloud-splotched sky, we did not see a dark present. We glimpsed a bright future.

Elsewhere, however, truly ominous shadows were cast by rockets which never saw the sun. Nestled in silos and buried beneath barren landscapes, “Minuteman” missiles meant not to uplift man, but to deliver the end of man, shrouded much of our world in trepidation.

These two rockets, with two very distinct purposes, bring into focus a problem that has long plagued our nation. We spend far too much money on war, and not enough on science.

Considering that we are nearing the ominously titled “fiscal cliff” — a series of government spending cuts and tax increases that will automatically take effect if Congress and the President do not act to stop it — we have a unique opportunity to review Federal spending and ensure that we are investing our time and wealth to their most productive ends.

I argue that such a review – if guided by reason – would reveal that defense spending should be reduced in order to make way for a world-changing commitment to science and technology, a bold move that will put both the United States and the world on a path to a bright future.

As it stands today, the United States is clearly over militarized. Defense spending in 2011 was estimated at $711 Billion. That’s equal to the combined budgets of the next fourteen top-spending countries, over half of whom are strong U.S. allies. Moreover, a 2011 Government Accountability Office audit of defense spending found that a combined $70 billion was wasted in 2010 and 2009.

This over-the-top spending is indicative of a military-industrial-complex run amok, precisely the scenario that President Dwight D. Eisenhower, perhaps the most revered military commander of the 20th century, warned against in his farewell address. “Together, we must learn how to compose differences not with arms, but with intellect and decent purpose,” he avowed.

I can think of no better way to fulfill Eisenhower’s vision than through the pursuit of science.

  Colossus

By intelligently, purposefully, and gradually drawing down the defense budget from 4.7% to 3.0% of GDP (from $709 to $453 billion), and diverting some of those funds to meaningful science projects of both national and global significance, the United States can accomplish the essential goal of protecting its citizens, while simultaneously making the world a safer, healthier place and reinvigorating our economy.

We can begin the funding transition at home by re-committing ourselves to NASA. If we double the space agency’s budget (currently at $17.8 billion), our space accomplishments in ten years will dwarf even the monumental success of this summer, when the Curiosity rover landed on Mars.

We can complete the James Webb Space Telescope, allowing us to peer farther into the Universe than ever before. We can go to Mars by the end of the decade, a mission which astrophysicist Neil deGrasse Tyson insists “would reboot America’s capacity to innovate as no other force in society can.” And with the recent news that warp drive may be more feasible than originally thought, we can focus on researching and eventually engineering interstellar starships that could one day take humans to Gliese 581 g — a potentially habitable Earth-like planet — in a mere two years. Along the way we could solve a myriad of other problems, writes Space.com’s Clara Moskowitz:

“…if human beings can solve the challenges of interstellar spaceflight, in the process they will have solved many of the problems plaguing Earth today, experts said. For example, building a starship will require figuring out how to conserve and recycle resources, how to structure societies for the common well-being, and how to harness and use energy sustainably.”

In addition to funding NASA, we can make fusion energy research a top national priority. Fusion power – an unparalleled energy source that generates electricity by effectively creating a miniature star – has eluded scientists for decades, but researchers now believe that successful fusion is within mankind’s grasp. Before the year is out, scientists at the National Ignition Facility in California hope to fire the world’s most powerful laser into a small test chamber with pea-sized fuel pellets of deuterium and tritium inside. The two isotopes of hydrogen will fuse together and potentially create up to one hundred times more energy than was used to ignite the fuel.

This breakthrough could serve as our “Sputnik Moment” for energy production. If we can put a man on the Moon a mere eight years after deciding to do so, then surely we can master “star power” if we pledge ourselves to the task. Fusion produces no carbon emissions, could provide power for thousands of years, is estimated to be cost-competitive with coal, and is unquestionably the energy source of the future. Yet despite the impressive resumé, fusion energy research is only allotted a relatively paltry $474.6 million. Why wait for the future to happen later? With additional spending freedom by making cuts in defense, we can fund fusion and make that future happen now.

Abroad, armed with science, the United States could make an even bigger difference. Instead of paying $1 billion for a new B-2 bomber or $2 billion for a Virgina Class Submarine – tools designed to forcefully combat the symptoms of the world’s problems — we could pay less and actually work to solve those problems. We live in a new age where people can collaborate as never before, working cooperatively across previously insurmountable barriers of distance and language. In this modern age, we don’t need an army of soldiers; we need an army of scientists.

The United States should spearhead a global public-private coalition with the aim of using science and technology to solve the pressing problems of the present and the surfacing challenges of the future. Partner countries will join and lend funding as well. Such a program could recruit scientists from around the world and form them into separate divisions, each tasked with an individual goal, such as curing disease, solving the emerging water crisis, or spreading modern agriculture practices.

Effective communication and outreach on an unprecedented scale will be paramount to the project’s success. This must involve on-the-ground collaboration with local governments, scientists, and stakeholders, especially in the Global South and the Third World. Solving global problems will need to be reconciled with local priorities.

Such an initiative would be a boon, both foreign and domestic. It would create jobs, spur innovation, foster global goodwill, and boost the world economy. It may also result in revolutionary discoveries that would eliminate many of the primary causes of conflict and war. In a world fortified by scientific discovery, there would simply be no need for exorbitant defense spending.

After reading this proposal, it’s natural to be somewhat incredulous. The undertaking that I have outlined is bold and would require the type of political consensus that we haven’t seen in well over a decade. But it is not wistful, nor is it too costly or overly naive. It can be done.

Setting our defense spending at 3.0% of GDP is far from unprecedented; it’s the same level we had during President Clinton’s second term. And the notion of aiding the developing world through a massive, coordinated scientific endeavor was also previously conceived. In 1961, President John F. Kennedy entertained a proposal to undertake a large-scale irrigation project to benefit the Third World. Instead, he chose an equally worthwhile enterprise: going to the Moon.

That courageous expedition – conducted in the midst of a Cold War with the Soviet Union and a hot war in Vietnam — proved that Science can be mightier than the Sword. In the decades that followed, we have forgotten this. It is time to remember it.

About the Author: Steven Ross Pomeroy is the assistant editor for Real Clear Science, a science news aggregator. He regularly contributes to RCS’ Newton Blog. As a writer, Steven believes that his greatest assets are his insatiable curiosity and his ceaseless love for learning. Follow on Twitter @SteRoPo.

%d bloggers like this: