[FACT petition signers’ websites]
[รายชื่อเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน]

รายชื่อผู้ลงชื่อสนับสนุน
FACT petition signer list

 

1. Marissa Abramovic, USA

2.  Achitasak Boonthumcharoen

3. Philip Ackroyd

4.  Tadzrul Adha

5. Adisorn Kerdmongkol อดิศร เกิดมงคล

6. Adiwit Sirichoti

7. Omer Sayed Ahmed, Pakistan

8. Mohamed Ahmed, Pakistan

9. Akaluk Bourruk เอกลักษณ์ บัวรักษ์

10. Akarapol Silawatsakul อัครพล ศีลวัตสกุล

11.  Fariha Akhtar, Pakistan

12. Akira Sawang Kopolrat

13.  Akkarath Chulamorakodt อัครรัฐ  จุฬามรกต

14.  Akkharaphong Khamkhun

15.  Vanya Akraboff, San Francisco

16.  Roby Alampay, Southeast Asian Press Alliance

17. Matthew Alden

18. Alec Preeyapong, Phuket

19. Alisara Chirapongse, Gnarlykitty, US Dept of State

20. Alisara Tareekes

21. Hanan Al Shaykh

22. Dr. Awab Alvi, Don’t Block the Blog, Pakistan

23. Amaryllis Siriwongse Na Ayudaya

24. Amnart Puemkhuen

25. Amornchat Mukdar

26. Amornchoat Wirak อมรโชติ วิรัค

27. Amorntep Wannaprasat

28. Anan Sirisombatwattana

29. Anchana Ratanakovit อัญชนา รัตนโกวิท

30. Frank G. Anderson, Nakorn Ratchasima

31. Wolfgang Andreas, Berlin

32. The Honourable Angkhana  Neelapaijit, Chair, Working Group on Justice for Peace; 2007 Constitution Drafting Committee

33. Aniruth Srisuksawad

34. Annop Suwattanapisat อรรณพ สุวัฒนพิเศษ

35. Ann Poochareon

36. Anon Akvanich

37. Anon Sricharoenchai อานนท์ ศรีเจริญชัย

38. Anourak Phiphaksa

39. Antika Sawadsri

40. Anucha Wongakarnkah อนุชา วงษ์การค้า

41. Anuphap Pruktiwat

42. Anuwat Benjapreeda อนุวัฒน์ เบญจปรีดา

43. Anuwat Limpuwanon อนุวัฒน์ ลิ้มภูวนนท์

44. Anyakan Jeeraanyakan

45. Apichai Loahawonsepianput, ICT, Silpakorn University

46. Apichai Prodsataporn อภิชัย โปรดสถาพร

47. Apichat Kuhasuwan

48. Apirak Panatkool

49. Apisak Chonchanakul

50. Apisak Thewawarodom อภิศักดิ์ เทวะวโรดม

51. Apisith Chawla

52. Apitgan Somjai อภิธาน สมใจ

53. Archan Arayanimitskul

54. Areerat Goo อารีรัตน์ โก

55. Areerat Naksawat อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์

56. Ari Vid

57. Arnatt Klinsong

58. Arparporn Thientanvanich

59. Arthit Suriyawongkul, Individual; Thammasat University; Thai Netizen Network

60. Arunee Kamwal นส.อรุณี คามวัลย์

61. Arunee Muen-ngern อรุณี ม้วนเงิน

62. Asawin Chayatap อัศวิน ฉายาทับ

63. Atchara Sriphan

64. Athasiri Laohavanich อรรถสิริ เลาหวนิชย์

65. Athip Visitsin อธิป วิศิษฎ์ศิลป์

66. Atiphol Tangsiricharoen อธิพล ตั้งศิริเจริญ

67. Atitiya Smith

68. Attakorn Praphun

69. Atthaphon Wangphurikul

70. Att Salakan

71. Aumnart  Sukthong, Surfer

72. Auttawit Srikhamlert อรรถวิทย์ ศรีคำเลิศ

73. Ayarin Pungpaputtatham อัยรินน พึ่งพาพุทธธรรม

74. Azwan Madeng, Students Club, Nakhon Sri Thammarat

75. Dave Bailey, United Kingdom

76. Kim Bakke

77. Richard Ballard, USA

78. Alec Bamford

79. Alex Barlow

80. Damian  Barnett

81. Taufik Basari

82. Eliana Neufeld Basinger, USA

83. Urs Bauer, Switzerland

84. Jamie Baughman, USA

85. Luc Benech

86. Sami ben-Garbhia, Global Voices Online, The Netherlands & Tunisia

87. Benjapol Bunyabhisand

88. Benjaporn Gusuma na Ayutthaya เบญจพร กุสุมา ณ อยุธยา

89. Kathleen Bennett

90. Miller Bennett

91. Marty Bergoffen

92. Thierry Bernard

93. Stephen Bernardo

94. Neil Berry

95. Daniel Berthiaume, Canada

96. Niraj Bhawnani

97. Bhoomrut Siha

98. Bhumindr Butr-indr

99. Bhummiwat Manphadung, King Mongkut Institute of Technology

100. Arthur Birago

101. Hamish Bird

102. Flemming Bjerke, IT-Politisk Forening, Denmark

103. Emil Björnfot, Sweden

104. Marc Bogerd, Bangkok

105. Rev Bookburn USA

106. Boonchuay Sroychampee

107. Boonsong Chaisingkananont บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์

108. Boonsong Mekaroon

109. Boonyarit Sukpalah

110. Serra Borawski, USA

111. Bordin Warunwanitbuncha, Chonburi

112. Borworn Chaimaneewong

113. Gabriel Boulanger

114. Clarence Boussom

115. Bernard Boyer

116. Francis Bradley

117. Markus Breyer

118. Laura Broenink, The Netherlands

119. Dan Brook

120. Cindy Brower, USA

121. David Brown

122. Antonia Brunan, Italy

123. Bundit Laekhanukit บัณฑิต เลขานุกิจ

124. Bundit Moolpia, Khon Kaen

125. Teresa Burke

126. Fergal Burnell

127. Dylan Burroughs, USA

128. Busaraporn Chanchucherd

129. C. Pomeun

130. Marie Calvin

131. Fernanda Canofre, Brazil

132. Christopher M. Carpenter

133. Howard Carter

134. Kim Carter, USA

135. Ann Cawley, USA

136. Mitchell Cawley

137. Chadamas Ratanakomut ทำเกินไปแล้ เอาคืนมาเลย

138. Chainut Sujjaporamest

139. Chaipon Katesawang

140. Chaipon Oudkom

141. Chairat Chookiattiyot ไชยรัตน์ ชูเกียรติยศ

142. Chairat Kongarayawetchakun

143. Chaisiri Jiwarangsan, Chiang Mai

144. Chaitawat Tuklaton  ชัยธวัช ตุลาฑล

145. Chaiwat Chewtrakulpaiboon ชัยวัฒน์ ชื้อตระกูลไพบูล

146. Chaiwut Poungsuwanm Radio Thailand, Phuket

147. Chaiwat Trakanratsanti ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ

148. Chaiwut Poungsuwan

149. Chaiyan Rajchagool

150. Chaiyon Sophonmas

151. Chakri Boonyanaruthee จักรี บุณยนฤธี

152. Chakrit Sawasdee

153. Chaleerat Torcharat

154. Chalermkiet Soda

155. Chalermpol Mahapiti

156. Chalida Mongkontan

157. Chalida Uabumrungjit, Thai Film Foundation

158. Chanandapak Thongbai

159. Chanatorn Chattratichart ชนธร ฉัตราติชาต

160. Chanawee Thongwanit, Chonburi

161. Chanchai Chalathanpipat

162. Chanchai T.sukkul

163. Chanmit Rumart ฉันมิตร รุมารถ

164. Channarong Boonnoon ชาญณรงค์  บุญหนุน

165. Channonipit Thitipornchanutch ชนนนิพิฐ ฐิติพรชนุตต์

166. Chanon Ditsathan

167. Chanun Poomsawai

168. Chanyapat Noicharoenkiat ชัญญพัฒน์ น้อยเจริญเกียรติ

169. Chaowalit Khiewthong

170. Charit Kitsawat ชาค์ริต กิจสวัสดิ์

171. Col. Charlie Jaikla

172. Dr. Charnvit Kasetsiri, Thammasat University

173. Chartchai Methatip ชาติชาย เมธาทิพย์

174. Charupong Liewpairoj

175. Chatchai Banthukul

176. Chatchalerm Namwongprom ฉัตรเฉลิม นามวงศ์พรหม, Shin Satellite PLC

177. Chatchanok Wongvachara

178. Chatchawan Ngamjaraswanit

179. Chatsiri Ratana, Kasetsart University, Sriracha

180. Chatraphol Penchon ชัชรพล เพ็ญโฉม

181. Chatri Prakitnonthakan ชาตรี ประกิตนนทการ

182. Chatsuda Preecharat

183. Chavarat Rattanavalee, Thammasat University

184. Chawanan Inkumnoi, Ubon Ratchathani

185. Chawanon Inkumnoi, Ubon Ratchathani

186. Chatwaree Sanmanorak

187. Chaya Hanthaweewongsa

188. Chayapat Sukrachat ชยพัทธ์ ศุกระชาต

189. Chayawit Chaihoi

190. Percy Cheah

191. Cheerawat Phisuttean

192. Nick Cheesman, Asian Human Rights Commission & National Library of Australia

193. Chinawat Komtippayarat ชินวัตร คมน์ทิพยรัตน์

194. Chinavat Tantipiyapot

195. Dr. Chintana Sandilands, Australian National University

196. Chin Tar Ho Jeremy, Srinakharinwirot University

197. Lionel Te-chen Chiou, Lihpao, Taiwan

198. Chiranuch Premchaiporn, Webmaster, Prachatai; Thai Netizen Network

199. Chirawoot Suksawat ชิราวุธ สุขสวัสดิ์

200. Chitvipa Bangsai

201. Cholchaya Suwanpanmani, Bangkok Post

202. Dr. Cholwich Nattee ชลวิช นัทธี

203. Dr. Chomnat Wanpornsiri ชมนาด วรรณพรศิริ

204. Chompoo Carey, United Kingdom

205. Chuchart Nguitragool

206. Chuenchom Sangarasri Greacen, Palang Thai

207. Chutchai Butewete, Naduangwitaya School, Loei

208. Chutimai Meyer, King’s College, London

209. Chutima Phanthu ชุติมา พันธุ

210. Chutima Wongvipasmitkul

211. Edward Clark

212. Michael Cobb, Mahidol University

213. Cod Satrusayang

214. Travis Cole, Ayutthaya

215. Patience Collier

216. Bruce Combs, USA

217. Comjak Nildam-on

218. Niza Concepcion

219. Robert Corcilius, USA

220. Jeff Cotman

221. Matt Crook, Guru Magazine

222. David Crookall

223. Valerie Dagrain

224. Damrongsak Samarnrad ดำรงค์ศักดิ์ สมานราษฎร์

225. Dan Samitisirisuk

226. Danupon Wongsukvivattana

227. Felipe Carbonaro da Silva

228. Darlene Davis, USA

229. Steele Davis

230. Deachana Sukrin, Ramkamhaeng University

231. Sam Deedes

232. Tim Desmond, Asian Human Rights Commission

233. Herb Desson

234. Dhewagrit Srijumpa

235. Dhirachun Junpo

236. Conor Dillon, Seattle

237. Paola Di Maio, Researcher

238. Donlapa Suwanpanya ดลภาค สุวรรณปัญญา

239. Dollapak Suwanpanya ดลภาค สุวรรณปัญญา

240. Dome Jantaphat, Kasetsart University

241. Dome Sukwong โดม สุขวงศ์

242. Martin Donnelly, Nakhon Ratchasima

243. Don’t Block the Blog, Pakistan

244. Doonyawat Kunlawat นายดูลยวัฒน์ กุลบุตร, Lampang

245. Melphist Dracule

246. David Dreghorn

247. Duangkamol Harnsongkram

248. Duangkamol Laisanit

249. Duangporn Dempsey, Hong Kong

250. Duangrat Borvornkul

251. David Dunkelberger, USA

252. Steve Durham

253. Kari Dyrdahl, USA

254. Eakasak Changlok, Computer Engineer

255. Easterwood Press, Canada

256. Dixie Ebright

257. Tim Edstein, Freelance Journalist

258. Cliff Efstratiou

259. Elcid Vergara แอลสิทธิ์ เวอร์การา

260. Electronic Frontier Finland

261. William Wyn Ellis

262. Endoo Puraiyao ด.ช.เอ็นดู ภูลายยาว

263. Erb-Jitt Hormthavorn

264. Erica Saothai Chittam

265. Emilio Esteban, The Daily Skipper / StopLeseMajeste, Spain

266. Eva Asavesna

267. Ruth Fainlight

268. Basil Fernando, Executive Director, Asian Human Rights Commission

269. Diane Ferreira, Portugal

270. Lambert Fischer, laGRAF Web Design, Vienna

271. Mike Fisher, Prem Tinsulanonda International School

272. Stefano Fragasso, Italy

273. Richard Franken, Bangkok

274. Chris Frape, Dragon’s Mouth Publications, Hong Kong

275. Leonard J. Forys, USA

276. Julian Fountain

277. Bryan D. Freeling, USA

278. Kurt Frees, USA

279. Vicky Fuller, Canada

280. Gamol Arunratanawong

281. Jeff Garland, Community Media Producers Association, Hawaii

282. Sara Gaspar, Portugal

283. Gawin Chutima, Thai NGOs

284. Jeremy Geiger

285. Chase Gentry, USA

286. Ginger Geronimo, USA

287. Olivier Gibert

288. Douglas Giles, Elmhurst College, USA

289. Giles Ji Ungpakorn, Chulalongkorn University, in political exile

290. Jim Glassman, University of British Columbia, Canada

291. Ivan Gonzalez

292. Marianne Good, Sweden

293. Leopold Goossens

294. Gornkanya Yamana กรกันยา ยามานา

295. Thomas Graupeter

296. Jason J. Green, USA

297. Grid Grairard กฤตย์ ไกรราช

298. Gunkitti Prechathonpipat

299. Hanna Gunnars

300. Tyrell Caroline Haberkorn, Cornell University, USA, & Australian National University

301. Alan Haggard, USA

302. Thomas Håkansson

303. Cornelius Hald, Germany

304. Jennifer Hall, USA

305. BirdCommins Hamasaki

306. Rob Hanlon

307. Ashley Hanson, Asian Human Rights Commission

308. Hildur Harðardóttir, Iceland

309. Ben Harris

310. Boris Harris

311. Bennett Haselton, Peacefire

312. Thomas Hawson

313. James Hyams

314. Joann Healey

315. Michael Heijungs, The Netherlands

316. Christiane Henker, Germany

317. John Herron, USA

318. Dr. Kevin Hewison, University of North Carolina, USA

319. C.J. Hinke, Ruean Panya Books; Easterwood Press; Advisory Board, Wikileaks; Global Voices Author

320. Dr. Simon A. Hinke, University of Washington, Seattle USA

321. Hiran Srimanee

322. Tuomo Hirvonen

323. José Hoek

324. Kamala Hogan

325. Richard Hollister, USA

326. Thomas Hoy

327. Andrew Huegel, USA

328. Kieran Hughes

329. Mark H. Hughes

330. Peter A. Hugunin

331. Antti Hukkanen

332. Matthew Hunt

333. Mia Huolman, Finland

334. Maxime Huot, Rotary International, Sukhothai

335. Adrienne Carey Hurley, University of Iowa

336. Anneke Hut, The Netherlands

337. Intiraporn Yomnak

338. Zoe Irvine

339. Duke Irwin, Nonthaburi

340. Isra Kruaratna

341. Isriya Paireepairit, Kasetsart University

342. Issara Thienlikit นายอิศรา เธียรลิขิต

343. Itsarapong Kachanukoon อิศราพงษ์ คชานุกูลย์

344. Ittikit Charoennaphatsakul

345. Jaein Weerawan

346. Jakkit Nimsuwan

347. Jakkrit Srivali

348. Jakkrit Vongsraluang จักรกฤช วงศ์สระหลวง

349. Jaray Singhakowinta จเร สิงหโกวินท์, University of London

350. Jarospong Suvarnasuddhi จรสพงษ์ สุวรรณสุทธิ, Chulalongkorn University

351. Jarin Nonkuketkhong

352. Dr. Tim Jarvis

353. James Pruttivarasin เจมส์ พฤทธิวรสิน

354. Janchai Montrelerdrasme

355. Jaruwan Supriyasilp

356. Jassada Phapasawat

357. Jatsada Sarakan

358. Jedt Sitthidumrong เจษฎ์ สิทธิดำรง, Double-i Studio

359. Jeerakarn Watakit จีรกานต์  วาทกิจ

360. Jesda Thepkunchone

361. Kevin Jesuino

362. Mark Jindain, Chiang Mai

363. Jin Ju, Asian Human Rights Commission

364. Jintana Trachuentong

365. Jirach Suthammanas จิรัชย์ สุธรรมมนัส

366. Jirapat Pangprasert

367. Jirasak Rungruengthanja

368. Jira Santiwatana จิระ สันติวัฒนา

369.. Ji-rath Kamonpirakran

370. Jiratpisal Thossapol

371. Jirawat Akkanit

372. Jirayu Ekwiphop จิรายุ เอกวิภพ

373. Jirayu Kaewprateep

374. Dr. Jittat Fakcharoenphol, Kasetsart University

375. Jittimon Vathana

376. Johnny Lawisit

377. Donald Arthur Johnson, Ph.D.

378. Emma Johnson

379. Maria Johnson, United Kingdom

370. Jompon Pitaksantayothin, University of Leeds

371. Christina Jones, USA

372. Dr. Jongrak Kittiworakarn, Mahidol University

373. The Honourable Birgitta Jonsdottir, Member, Iceland Parliament (Althingi)

374. Dr. Jon Ungpakorn จอน อึ๊งภากรณ์, Former Senator; Founder Prachatai; Magsaysay Awardee

375. Judha Su, Bangkok

376. Jumpol Sakayuri

377. Junya Yimprasert, Thai Labour Organisation

378. Jutamart Manowong, Lamphun

379. Jutathorn Pravittiyagul

380. Jutnettchada Paenjan

381. Kamol Phongthadaporn

382. Kamol Sinsuantaeng

383. Kamolthip Atsawawaranunt, Same Sky Books

384. Kamonthip Dale

385. Kanaporn Treesoon

386. Kanapot Intanam คณพศ อินทะนาม

387. Kan Bunpalit

388. Kanet Kongsaiya, Norway

389. Kanin Nitiwong

390. Kanin Udomsukparsert, King Mongkut’s Institute of Technology, North Bangkok

391. Kanit Sataman คณิต ศาตะมาน

392. Kannika Vitsupakorn

393. Kanokpun Kittilerdpaisarn, Abu Dhabi UAE

394. Kaona Saowakun

395. Kanungnit Tandee

396. Kanya Sukpanich

397. Kan Yuenyong กานต์ ยืนยง

398. Kasemsit Maneechontanworakul

399. Dr. Kasian Tejapira, Thammasat University

400. Kasidesh Yontaradidthaworn กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร

401. Kata Gunlabun

402. Kawee Sakawee

403. Kawin Chayaporn กวิน ชยาภรณ์

404. Sajal Kayan

405. Kayawat Sutakulpaiboon ชัยวัฒน์ ชื้อตระกูลไพบูลย์

406. Keeratikorn Pansiripat, Ratchburi

407. Keeyarphat Raknak

408. Elisabeth Kelly, USA

409. Dr. Christian Keinberger, University of Munich

410. Kemmachart Jensiriwong

411. Kerdkiat Suthoi เกิดเกียรติ สุดถ้อย

412. Khame Yanawaro

413. Khachornpree Phu-ngarm

414. Khatijah Josaitis

415. Khemanij Booncharoen, Businessperson

416. Khemika Chantaklang

417. Khemnit Senachak เขมนิจ เสนาจักร

418. Khjohn Vanishpreechakul ขจร วณิชปรีชากุล

419. Khuned Sachdev

420. M.J. Kim, Media Act, South Korea

421. Kiti Thengtrirat

422. Kit Teabnu, Mahasarakham

423. Kittichai Gosayotin กิตติชัย โกเศยะโยธิน

424. Kittichet Ekman

425. Kittikun Sattanon, Naresuan University

426. Kittima Kietkai

427. Kittipat Sandee กิตติภัต แสนดี

428. Kittipat Tatsanakit

429. Kittiphong Chomchoei, Samut Prakarn

430. Kittipong Chomchoei, Samut Prakan

431. Kittirath Ravong

432. Kittisak Suwannabhokin

433. Kittitee Sirlaksa

434. Kittitouch Chitmana

435. Kla Samudavanija

436. Kla Tangsuwan, Thoth Media; Duocore TV

437. Andreas Klaura, University of Vienna

438. G.S. Klein

439. Komkrit Pondee

440. Komkrit Trisinturot คมกฤช  ตรีสินธุรส

441. Komrak Chaiya คมลักษณ์ ไชยยะ

442. Komsun Ay-Jaroen

443. Kornrawee Noppawong na Ayudhya

444. Kovit Thakral

445. Kowit Charoenrachabapan โกวิท เจริญรัชตพันธุ์

446. Timo Kozlowski, Germany

447. Kreangkrai Lowithoon

448. Kridsada Pattharapongpipat

449. Krisanaphong Chuenchom กฤษณะพงษ์ ชื่นชม, Suranee University of Technology

450. Krisarin Pradispong, York University, England

451. Krissana Kochathamarat

452. Kritsada Subpawanthanakun

453. Krisda Bouthruk

454. Kritsadee Sriphirom, Chiang Rai

455. Krongkaew Smark กรองแก้ว สมัคร

456. Günter Kroupa

457. Danny Kruger, The Daily Telegraph, London, Conservative candidate for Parliament; son of Rayne Kruger, author of the banned book, The Devil’s Discus, 1964

458. Li-Da Kruger, United Kingdom, filmmaker; daughter of Rayne Kruger, author of the banned book, The Devil’s Discus, 1964

459. Yasiu Kruszynski, Poland

460. Kunakorn Thongnopakun

461. Kungvarn Rungsangtivakorn กังวาล รุ่งแสงทิวากร

462. Kuptapuk Punsueb คุปตภัค พันธุ์สืบ

463. Andreas Kurz, Germany

464. Damion Kutaeff

465. Rashima Kwatra

466. Guillaume Langlois กีโยม ลังลัว, France

467. Lanna Commins ลานนา คัมมินส์

468. Stephen Lark

469. Shirley Larsen, Denmark

470. Ben Lau, Singapore

471. Couronne Lavarde, France

472. Michael Leahai

473. John Francis Lee, Chiang Rai

474. Ye-Jun Lee

475. Greg Leeper, Los Angeles

476. Dean Leh USA

477. Natasha Leite de Moura, Portugal

478. Prudence Leith, OBE, CBE, United Kingdom, celebrity chef, restaurateur and author; widow of Rayne Kruger, author of the banned book, The Devil’s Discus, 1964

479. Baptiste Leurent

480. Christopher Levinson, Sydney

481. Clair Lewis, Consenting Adult Action Network (CANN), United Kingdom

482. Hermes Deathless Liberty

483. Arnon Lim

484. Paul Simon Lim

485. Kim Lindberg

486. John Lockwood

487. Spencer Leonard Littlewood

488. Bet Luchjenbroers

489. Taba Luedtke-Phillips, Rotary International, Chiang Mai

490. Frank Luef, Germany

491. Lukanos Meecharoen

492. Lullalit Supatrawanit

493. Luxana Kanjanasupak, Hong Kong

494. Meghan McAvoy

495. Matthew McDaniel, Akha.org

496. Peter D. Mcdonald, Oxford University

497. Andy McFaul

498. Jan McGirk, Open Democracy

499. Terry G. McKinney

500. Neil McMurtry

501. Dr. Dan McQuillan, Amnesty International & Internet Artizans

502. Alain Mahaux, Belgium

503. Mahithon Thongdeesuk, Belgium

504. Magnoy Samsara

505. Maitree Taworncheep

506. Marije Mak, The Netherlands

507. Purdey Mak, Asian Human Rights Commission

508. Mana Chaiyawan

509. Mana Mangkornkrit  นายมานะ  มังกรกฤตย์

510. Manat Lertpeetipat นาย มนัส เลิศปีติภัทร

511. Manatee Jitanan

512. Manatsan Manoonchai มนัสศานติ์ มนูญชัย

513. Maneemun Pimsirisoporn มณีมัญชุ์ พิมศิริโสภณ

514. Manit Kongkamgai ผานิตย์   ก้องกำไก

515. Manit Meechok

516. Manop Kemthong มานพ เข็มทอง

517. Dr. L. Mansoor

518. George Martin, Portugal

519. P. Martin, Switzerland

520. Matana Pruksapong, University of British Columbia, Canada

521. Mathika Soijinda

522. Mathuros Phiromruk

523. Matthanawee Anantapornsiri มัทนวีร์ อนันตพรศิริ

524. Tom Maxwell, USA

525. Maythee Anegboonlap

526. Cyndi Mears, USA

527. Meechai Thamdee

528. Metee Chuttong

529. Metee Udom

530. T.E. Meeuwsen

531. Ash Michaels

532. Charles Patton Miller

533. Paul Miller, Attorney, USA

534. Ricci Minciadura, Southeast Asia Loves Thailand (SALT)

535. Mint Tantivess

536. Edith Mirante

537. Karl Mitschka

538. Darren Mitton, USA

539. Mishari Mokbil มิชารี มุคบิล

540. Elisabeth Mlinar, Austria

541. Joan E. Loza Mobry, USA

542. Monchai Chanidvatana

543. Monchanok  Seetubtim

544. Mongkol Skunthongaram มงคล สกุลทองอร่าม

545. Monluedee Luecha

546. Montha Buakird มณฑา บัวเกิด

547. Montri Taifapul

548. John Morales

549. Bea Moraras

550. Faye Morgan-Rose

551. Mario Moria

552. Roger Morley

553. Msarat Yotsachairoot มศารัศม์ ยศะไชยรุจน์

554. Linda Murdoch, Australia

555. Pavel Murratti

556. Patrick Murtagh

557. Eduardo Mustad

558. Nadon Chaichareon นดล ไชยเจริญ

559. Nalinee Yaowaratana

560. Namfon Liuweha

561. Nampee Ponputh

562. Nanthasiri Yanachan นันทศิริ ญาณจันทร์

563. Napasom Limchaiyawat

564. Napat Somwadi นภัส โสมวดี

565. Na-pawan Sutthimaneenant

566. Naphat Kijsamrej ณภัทร กิจสำเร็จ

567. Naphatr Sriphan

568. Naprach Boonwart, Prince of Songkhla University, Pattani

569. Narongrit Kanhanoi ณรงค์ฤทธิ์ กัณหาน้อย

570. Naruemanat Suknaimanee นฤมณัส สุขในมณี

571. Narudom Roongsiriwong นฤดม รุ่งศิริวงศ

572. Narumon Arunvaranont นฤมล อรุณวรานนท์

573. Narut Charoensri นรุตม์ เจริญศรี, Thammasat University

574. Naruthip Intharit

575. Nat Changsnit

576. Natcha Pontanawat

577. Natee_Shin

578. Nathapoln Nophakunwijai ณัฐพล นพคุณวิจัย

579. Nathinee Roongsitong

580. Nattakan Jamnongrit ณัฐกานต์ จำนงค์ฤทธิ์

581. Nattakit Chuencharoensukying ณัฐกิจ จึงเจริญสุขยิ่ง

582. Nattapol Siangsai

583. Nattapong Khusagul

584. Nattawat Palakawong Na Ayudhaya ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา

585. Nattawat Theppornpitak

586. Nattaya Boonyavat

587. Nattee Niparnan นัทที นิภานันท์

588. Natthawut Kakanick

589. Nawat Wanatchaweng นายนวัต วนเชวง

590. Neeracha Sutthipornpan นีรชา สุทธิพรพรรณ

591. Darren Nelson, United Kingdom

592. Robert Nelson

593. Sarah Nelson, USA

594. Stefan Neudorfer

595. Reita Newkirk, USA

596. Nichalin Suakkaphong นิจลินจ์ สุอัคคะพงศ์

597. Nicha Rakpanichanee

598. Dr. Nidhi Eoseewong, Midnight University

599. Georgia Nikolopoulou

600. Nikorn Saofon นายนิกร  เสาร์ฝั้น

601. Ning Sukosit

602. Ninnaya Nilamann นิณณยา นิลมาลย์

603. Nipat Paiboonponpong

604. Nipat Piyangthong นิพัทธ์ เปี่ยมทอง

605. Nipawan Wirachanipawa นิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ

606. Niran Phankham

607. Niran Yonthawin นิรันดร์  ยอนถวิล

608. Nirun Meebanmai

609. Nitipong Panklang

610. Nitisorn Yindiyuth นิธิศรณ์ ยินดียุทธ์

611. Susan Noblet

612. Noppadon Sodram

613. Nopporn Unapak

614. Nopparat Kaewkajorn

615. James M. Nordlund, USA

616. Norrarat Sukumpanumet

617. David Nowak

618. Nucha Wayurakul Aquino

619. Nudsara Suwanraksa นุสรา สุวรรณรักษา

620. Numchoke Kaewkhat นำโชค แก้วขัติ

621. Nu Nimsomboon

622. Nuthapong Dumrongrat ณัฐพงษ์ ดำรงรัตน์

623. Nuttaa Mahattana ณัฏฐา มหัทธนา

624. Nutthanan Tabattanon

625. Nutthanich Somparn

626. Nutthawut Sutham

627. Maurice L.B. Oates, Jr.

628. Sigrid Oberer

629. Aya Ogawa

630. Kevin M. O’Keefe, OpenNet Initiative

631. Tom Oldroyd, Tesco, Scotland

632. Onsiri Pravattiyagul

633. Oran Viriyincy โอฬาร วิริยินทรีย์, University of Washington

634. Orapin Yingyongpathana

635. Dr. Stephen Oren, Chicago USA

636. Bill Orme

637. Matthew David O’Shea, London

638. Vinnie Owen

639. Padapa Silver

640. Pada Rattanasamaharn ภาดา รัตนสมาหาร

641. Pae Chote-udomphan

642. Pagorn Jungrungruang

643. Paiboon Masasai

644. Paiboon Panich, Udon Thani

645. Paiboon Wairaksat

646. Pailin Ladlod

647. Pairoth Singtuean

648. Paisit C.N. Lumpoon

649. Paitoon Suriyawongpaisal

650. Pakpoom Lamoonphan ภาคภูมิ ลมูลพันธ์

651. Panida Techawanich ปนิดา เตชะวณิชย์

652. Panisara Vikaigosol ปาณิสรา วิกัยโกศล

653. Paniti Ketudat

654. Panitta Rochanachirapar พนิตตา โรจนจิราภา

655. Dr Panit Watcharawitch ดร ผาณิต วัชรวิชญ์

656. Panon Leelamanit พนล ลีลามานิตย์, Prem Tinsulanonda International School

657. Panon Warasukdiyothin, Khon Kaen

658. Panote Saechiew นายภาโณตม์ แซ่จิว

659. Panu Tangchalermkul ภาณุ ตั้งเฉลิมกุล

660. Panupan Matnidam ภานุพันธ์ มณีดำ

661. Panupong Kankaew

662. Tasos Papastylianou

663. Paramate Kitidumrongcharoen, Project Manager, Software Industry Promotion Agency

664. Parinya Bantito, International NGOS

665. Pariwat Kanithasen ปริวรรต กนิษฐะเสน

666. Hee Yoon Park

667. Paruj Chamanamoh, Nakorn Sawan

668. Panuwat Disaman

669. Ed Pasco

670. Patarakorn  Attareeya ภัทรกร อัตตะริยะ

671. Patcharee Sae-eaw, Thammasat University

672. Pathompong Manakitsomboon, Thammasat University

673. Pathomporn Kantasiribitaks ปฐมพร กันตะสิริพิัทักษ์

674. Patinya Sangiamchit ปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์

675. Patipat Susumpow ปฏิพัทธ์ สุสำเภา

676. Patiwat Panurach ปฏิวัติ ปานุราช, Massachusetts Institute of Technology

677. Patpoom Kriengwatanasiri

678. Patporn Phoothong

679. Pattana Lee

680. Pattanapong Suntronkamjhonpanit พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช

681. Pattapon Mahaneeranont

682. Paul Suvansupa

683. Pavee Tansirikongkol ปวีณ์ ตันศิริคงคล, University of Cambridge

684. Pawat Supaongprapa ภวัต ศุภองค์ประภา

685. Pawee Lorsuwannarat นายภาวี หล่อสุวรรณรัตน์

686. Paween Itthipalkul ปวีณ อิทธิปาลกุล, University of San Francisco, USA

687. Pawiwan Kamcharoen

688. P. Chote-udomphan

689. Peeradej Siriwajirawattana

690. Peerawat Sangsuwan

691. Peerawit Chuangchot, Thammasat University

692. Pierre Pellicer

693. Gary Pemberton

694. Paul Pennington, USA

695. Penrampai Wangtavornyanon เพ็ญรำไพ หวังถาวรยานนท์

696. Samu Penttinen, Finland

697. Pera Prapintip, University of Kalmar, Sweden; SIIT, Thammasat University

698. Dr. Donald Persons

699. Erik Petersen, IT-Poliktisk Forening, Denmark

700. Peter Sombooncharoen

701. Peter Srithep

702. Jutta Pfluegl

703. Phanida Vasutapitak

704. Phattraphon Pongthipan

705. Phaween Srithong

706. Phawinpon Chotwanvirat ภวินท์พล โชติวรรณวิรัช, Mahidol University

707. Phichet Saetang

708. Pichai Kittikong

709. Pichalak Eak-une พิชาลักษณ์ เอกอุ่น

710. Robert Pierre

711. Setunga Philip, Asian Human Rights Commission

712. Phiman Phanwattana

713. Phisit Siprasatthong พิสิต ศรีปราสาททอง

714. Phonthep Ratanamittaphap

715. Phuriwat Ingkatammatat ภูริวัจน์ อิงคะธรรมทัศน์

716. Pichai Kittikong พิชัย กิตติคง

717. Pichalak Eak-une พิชาลักษณ์ เอกอุ่น

718. Pichapong Teerawajee พิชาพงศ์ ธีระวจี

719. Pichaya Morimoto

720. Cole Pickering, BF2S, New York USA

721. Pimsiri Petchnamrob

722. Natalie Pinnoi

723. Pipat Poovatanasedj พิพัฒน์ ภูวัฒนเศรษฐ

724. Pipob Udomittipong พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ สนับสนุนครับ

725. Dr. Pinai na Nakorn, Thammasat University

726. Pirat Ratanapornvaree

727. Piriya Chuvonglertsakul

728. Dr. Pirongrong Ramasoota, Chulalongkorn University

729. Pisamai Tann

730. Pisit Chunchomsri พิสิฏฐ์ ชื่นชุมศรี, Dhurakij Pundit University

731. Piti Ongmongkolkul ปิติ องค์มงคลกุล, California Institute of Technology

732. Pitipol Thienthongkam ปิติพล เทียนทองคำ, Silpakorn University

733. Pittawat Chattanakul นายพิทวัส ฉัตร์ธนะกุล

734. Pittaya Sroilong พิทยา สร้อยหลง

735. Piyaboon Mundee

736. Piya Cameron

737. Piyachat Bowonwanichapong

738. Piyanart Makornkhan

739. Piyanart Pinfueng

740.. Piyanuch Chaimahawong

741. Piyanut Pitiphongpaisan, London School of Economics

742. Piyaphat Chaingammuang

743. Piya Surapanich

744. Poakpong Ponsansanongkul ปกป้อง พงศาสนองกุล

745. Pojanie Khummongkol

746. Polkrit Tangcharoen

747. Pongpak Chotirosseranee

748. Pontap Tavee

749. Pokpong Lawansiri, Article 112 Awareness Campaign; Frontline Defenders

750. Polsi Ratisak

751. Pongrob Saisuwan พงศ์รบ สายสุวรรณ

752. Pongsathon Sonpechnarintr

753. Pongsawat Payungwong

754. Pongpichit Wongpaisan

755. Pongtawat Samutrattanakul

756. Ponwasin Nanthalai

757. Poom Kongniratsaikul

758. Poompong Techasurungkul

759. Poonsup Thiptaweechai

760. Poowadon Oonpothi ภูวดล อุ่นโพธิ

761. Poramate Ongsakorn นายปรเมศว์ อ่องสาคร

762. Poramate Panyalek ปรเมษฐ์  ปัญญาเหล็ก

763. Poramet Wattaya

764. Porndrat Chaimeerang

765. Pornpana Tiantong

766. Porntipa Pongvatnanusorn พรทิพา พงษ์วัฒนานุสรณ์

767. Potsirin Limpinun พจน์ศิรินทร์   ลิมปินันทน์

768. Prachya Singhto นายปรัชญา สิงห์โต

769. Pradit Daomanee

770. Pradorn Sureephong

771. Pramote Chaiwatanodom

772. Pramote Theerakaew

773. Dr. Pramual Suteecharuwat ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน, Chulalongkorn University

774. Prapanrat Prommeenate ประภาณรัตน์ พรหมมีเนตร

775. Prapaporn Chalardlone ประภาพร ฉลาดลน

776. Prapatsorn Srisawat ประภัสสร ศรีสวัสดิ์

777. Prap Boonpan ปราปต์ บุนปาน

778. Praphan Nawrat

779. Pravith Deachakraiwal

780. Pravit Rojanaphruk, The Nation

781. Preecha Siengwong

782. Preecha Teawponpan ปรีชา เตียวพงษ์พันธุ์

783. Ron Price, USA

784. Faith  Priest

785. Priyanuch Pumtong

786. Punsa Roengpithya พรรษา เริงพิทยา

787. Pusit Sittapairoj

788. Putichon Pridpinitnan พุทธิชน ปรีดีพินิจนันท์

789. Puttamon Wisuttiarpa

790. Puttawit Bunnag

791. Puttiporn Sukosit พุทธิพร สุโฆสิต

792. Hansi Raber

793. Rachanont Hiranwong รชานนท์ หิรัญวงษ์

794. Rachatanawee Juljuewong รชฏนวี จุลเจือวงค์

795. Rachata Satrawut รชฎ สาตราวุธ, Université Paris-Sorbonne, France

796. Rachatis Darachanpitak

797. Rachin Pimpawat

798. Dr. Tim Rackett

799. Ramita Chookum

800. Arun Rampal

801. Ranee Phothipuk

802. Rangsiwut Yodyoi นาย รังสิวุธ หยดย้อย

803. Dr. Rangsun Thanaporpun, Thammasat University

804. Rapee Leepraditwan

805. Anne Rasmussen

806. Ratanachai Sombatsrisomboon รัตนชัย สมบัติศรีสมบุญ

807. Rath Wijitrkamjorn

808. Ratikorn Boonmee รติกร  บุญมี, Cooperative Auditing Department

809. Rattanamanee Polkla, Asian Human Rights Commission

810. Ratthachat Promnoy

811. Rawin Saenracha

812. Meinrad Recheis, Austria

813. Rerng-rit Rakkanittakorn เริงฤทธิ์ รักคณิตกร

814. Ann Conyers Respess, USA

815. Dr. Craig J. Reynolds, Australian National University

816. Rick Tonsing, USA

817. Ami Roberts

818. Elizabeth Robillard

819. Patsy Robles, USA

820. Elyse Rodriguez

821. Ismael Rodriguez, USA

822. Denise Romano, USA

823. Dr. Rom Hiranpruk, Deputy Director, Technology Management Center, National Science & Technology Development Agency, Thailand Science Park

824. Ronnachai Butsaenkom รณชัย บุตรแสนคม

825. Ronnarong Wongmalasit

826. J.D. Rooney

827. Walter Roth

828. Rujee Charupash

829. Rungrat  Kittikun  นายรุ่งรัตน์ กิจติคุณ

830. Daniel Sackin, Phitsanulok

831. Sadthakit Prasanphanich เศรษฐกิจ ประสานพานิช, Khon Kaen University

832. Sahachart Anukulkitch สหชาติ อนุกูลกิจ

833. Sahaschai Pinmanee สหัสชัย ปินมณี

834. Sahattep Sukontarak

835. Saipin Terraganon

836. Saknarin Boonkuar

837. Sakuntala Jiraphakorn, Angthong

838. Salai Thang

839. Samanjaruwan Weerachai สมานจารุวรรณ วีรชัย

840. Samrit Taechawongtham

841. Sanchai Chotirosseranee

842. Sanchai Thanomklang

843. Paul Sant-Filh, USA

844. Santi Buranaphan

845. Santi Opaspakornkij สันติ โอภาสปกรณ์กิจ

846. Santi Pimsiri สันติ พิมศิริ

847. Saran  Kangviswat

848. Saran Singchoovong ศรัณย์ สิ่งชูวง

849. Saranya Amornrattanasuchad

850. Saranyot Suwannachot สรัลยศ สุวรรณโชติ

851. Saravut Varnsanoh

852. Sarinee Achavanuntakul นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, Fringer.org; Thai Netizen Network

853. Saroj Kunatanad

854. Saruj Thipsena สรุจ ทิพเสนา, Observer

855. Sarun Sutharoswatcharatorn ศรัณย์ สุธารสวัชราธร

856. Sasiwan Chingchit ศศิวรรณ จริงจิตร

857. Sasiwan Kongsmut

858. Tibor Sasko, College of Management, Slovakia

859. Satha Suksawasdi Na Ayuthya

860. Satida Saetia

861. Satid Kalyakiti

862. Sati Sudswang

863. Sattawat Kreethapun

864. Sawapark Duke Irwin

865. Sawatree Suksri สาวตรี สุขศรี, Thammasat University

866. Dimitri Scapicchio, Belgium

867. Ed Scheidt

868. Mike Schena, USA

869. G. Schmeidler Moniks, Vienna

870. Marc Schnapp

871. Hans Schou, Denmark

872. Ani L. Schwartz

873. Natcha P. Schweizer

874. Manswour Sellah, Media Justice for Peace in Southern Thailand, Yala

875. Helmut Amadeus Paul Sendelbach

876. Thomas Ruus Sensiba, Sweden

877. Settawut Putthonyothin เสธฐวุฒิ ภูธรโยธิน

878. Shakrit Chanrungsakul

879. Mohd Hafiz Noor Shams

880. Eva Shannon, Human Rights Watch

881. Shatnidchakarn Sookcharoen

882. Phalgun Shenoy

883. Marco Schulze

884. Siam Panjrai สยาม ปานจุไร

885. Maliha Siddiqui, Karachi, Pakistan

886. Fiona Silk

887. Kevin Silvey, USA

888. Silvia Krihsanah

889. Victor Simon, Tokyo

891. Siriboon Watcharawongsit ศิริบูลย์ วัชรวงศ์สิทธิ์

892. Sirilak  Narongtanupone

893. Sira Ekabut

894. Siriluk Sriprasit

895. Siriphan Monnatsiri ศิริพรรณ มนต์ณัฐศิริ

896. Siriphen Piriyachittakornkit สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ , Chulalongkorn University

897. Siriprapa Ninlavatanakul, Prachatai

898. Sirirat Laithongkum

899. Siriwat Jongjairak นายศิริวัฒน์ จงใจรักษ์

900. Dr. Sirote Klampaiboon ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, University of Hawaii

901. Sirote Netrasiri, Chonburi

902. Sisada Thuthong

903. Sithichai Lukmanee

904. Sithipong Mityodwong

905. Sitthama Sintawanon, London & Bangkok

906. Sittichok Puttirungrod สิทธิโชค พุฒิรุ่งโรจน์

907. Sitthipong Sae-jueng

908. Sittisak Suttinan

909. Travis Smith, BF2S, USA

910. Laura J Snook, Editor, Southeast Asia Globe, Phnom Penh

911. Sodsai Lunsri

912. Sombat Boonngamanong, Red Sunday; 19sep.net; Nocoup.org; Mirror Foundation

913. Sornchai Tongsri

914. Somkhuan Warutkomain

915. Dr. Somkiat Tangnamo, Midnight University; Dean, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

916. Sommart Chandrawvichita

917. Somphop Krittayaworagul

918. Somporn Silatarin, Electrical Engineer, WorleyParsons (Thailand) Limited

919. Somsak Asawalapsakun, Nonthaburi

920. Somwang Srisuk

921. Songchai Sae-tang

922. Songkran Pisanupoj, Kasetsart University

923. Songphan Choemprayong, University of North Carolina

924. Songphon Klabwong

925. Songsak Jitjoerjun

926. Songtham Aramsaerewong ทรงธรรม อร่ามเสรีวงศ์

927. Sonthi Bpurarapan สันติ ปุรระพรรณ์

928. Soph Arabka

929. Sorada Thumrongvit โสรฎา ธำรงวิทย์

930. Soraj Hongladarom, Chulalongkorn University

931. Soranat Rattanarotmongkol สรนาถ รัตนโรจน์มงคล

932. Sornsawan Chudech

933. Southeast Asian Press Alliance

934. Terence Sperringer, Sr.

935. John Spinac, USA

936. Magda Sprecher

937. Stan Squires, Canada

938. Sriprachum Kongwisawamit ศรีประชุม คงวิศวามิตร

939. Sriud Kosuto

940. Angie Starling, USA

941. Beth Stephens, Canada

942. Michael Straehle, Johannes Kepler Universitat, Austria

943. Dr. David Streckfuss, University of Wisconsin; Resident Director, Council on International Educational Exchange, Khon Kaen University

944. Cristi Sturgill, USA

945. Suchada Poonpipat สุชาดา พูลพิพัฒน์

946. Suchanun Calvin

947. Sucha Snidvongs

948. Sucha Supittayapornpong สุชา สุพิทยภรณ์พงศ์, Asian Institute of Technology

949. Laurie Sudol, USA

950. Sukanya Asavaruangchai

951. Sukanya Teeraviboon

952. Sukhum Chiwakiatyingyong สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง, Prachadharma News Network, Chiang Mai

953. Sukhum Jindaapirat

954. Sukit Wanitcharoenounya

955. Sukrita Apithanasombat สุกฤตา อภิธนสมบัติ

956. Suksit Sripitchayaphan ศึกษิต ศรีพิชญพันธ์

957. Suksunt Toyord

958. Sukunya Isarangkoon Na Ayudhaya สุกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

959. Sumit Burikunnan นายสุมิตร  บุรีกุลนัน

960. Sumitra Bunon, Udon Thani

961. Sunee Preechasinlapakun

962. Sunthorn Eupakorn สุนทร เอื้อปกรณ์, Nakorn Ratchasima

963. Suntisak Hensuk

964. Supachai Intarasuwan ศุภชัย อินทรสุวรรณ, Khon Kaen University

965. Supakanya Laksanakeit, Northwestern University

966. Supasiri Praisankul ศุภสิริ ไพรสานฑ์กุล

967. Supatta Padungpreechachai

968. Supawat Khwankaew, World Vision, Ranong

969. Supawat Tanmanee ศุภวัฒน์ ตันมณี

970. Supawit Chanhom ศุภวิทย์ จันทร์หอม

971. Supawut Srimaharaja ศุภวุฒิ ศรีมหาราชา

972. Supinya Klangnarong, Director, Campaign for Popular Media Reform; Office of Human Rights and Social Development, Mahidol University; Coordinator, Thai Netizen Network

973. Supitcha Monatrakul นางสาว สุพิชชา โมนะตระกูล

974. Supranee In-iam, Germany

975. Suprarouk Lompanya

976. Suradet Petcharanon

977. Surapa Thiemjarus  สุรภา เทียมจรัส

978. Surapong Chansettakun สุรพงศ์ ชนะเศรษฐกุล

979. Surarak Jaiwut สุรารักษ์ ใจวุฒิ

980. Surasak Chaiyen

981. Surasak Homchuen

982. Surat Kotarayotha สุรัตน์ โคตรโยธา

983. Surawaut Thanapipat

984. Surayud Mangkornploy สรยุทธ มังกรพลอย

985. Surayuth Kungteng, Chiang Mai

986. Surayuth Wannakum

987. Suripon Boonchuay

988. Suriporn Glinjan สุรีพร  กลิ่นจันทร์

989. Suriya Sriphrom สุริยะ ศรีพหรม

990. Suriyong Singlee สุริยง สิงห์ลี

991. Sutep Intratep

992. Suthat Pantham สุทัศน์ พันธุ์ธรรม

993. Suthep Chirtchom

994. Suthep Paenkaew คุณไชยรัตน์ ชูเกียรติยศ

995. Suthep Wilailerd สุเทพ วิไลเลิศ, Campaign for Popular Media Reform

996. Suthipong Thongjaroen

997. Sutipong Man-ngam

998. Suttichort Sarathum ศุทธิโชติ สารธรรม

999. Suwan Taipanvanit

1000. Suwaporn Pojanawatr นส.สุวพร พจนานุวัตร, Fachhochschule, Germany

1001. Suwat Limsuvan

1002. Suwat Pongwichaiwattana สุวัฒน์ พงษ์ทวีชัยวัฒนา

1003. Suwimon Mahasang สุวิมล มหาสังข์

1004. Suwit Jannual

1005. Helena Svatošová, Czech Republic

1006. Gabriel Swossil, Austria

1007. Annabel Symington

1008. Morten Szilas, IT-Politisk Forening, Denmark

1009. Tada Sirinan

1010. Tadtapon Sathalee นายฐตพล สำตาลี

1011. Dr. Takerng Pattanopas ผศ.ดร. เถกิง พัฒโนภาษ

1012. Hatanao Taisho

1013. Tammavit Tasnavites ธรรมวิทย์ ทรรศนะวิเทศ

1014. Tanakiat Srisaranyakul ธนเกียรติ ศรีศรัณยกุล

1015. Tanakorn Tananisorn ธนกร ธนานิสสรณ์

1016. Tanakrit Karnjanaprachote ธนกฤต กาญจนประโชติ

1017. Tanakorn Tongkuntham ธนกร  ทองคุณธรรม

1018. Tanapat Punkijdee ธนภัทร์ ปั้นกิจ

1019. Tanaphol Laorkun ธนพล ละออกุล

1020. Tanaphol Lhimmanee ธนพล หลิมมณี

1021. Tanapong Chitsanga

1022. Tanaporn Tornros, Sweden

1023. Tanasan Lilipayak

1024. Tanawit Udomsup ธนาวิทย์ อุดมทรัพย์

1025. Tan Booranapim

1026. Tan Bulakul ธัญ บูลกุล

1027. Tanin Palawatanakul

1028. Tannithi Piyateerawongthana

1029. Tanwarat Piyapongkul ธัญวรัตน์  ปิยะพงษ์กุล

1030. Tanyawarawat Chalermpatanasuk

1031. Tapanut Wongklahan

1032. Tapani Tarvainen, President, Electronic Frontier Finland

1033. Tatpicha Heamasoot ทัตพิชา เหมสูตร

1034. Tavee Khunbida ทวี คุณบิดา

1035. Taveesak Siriadun

1036. Tawan Doungprasert ตะวัน ดวงประเสริฐ

1037. Dr. Jim Taylor, University of Adelaide, Australia

1038. Tim Taylor

1039. Tchana Galapaks

1040. Teddy Sernvongsat

1041. Teerachai Luangareeporn ธีรชัย เหลืองอารีพร

1042. Teerachai Singpho

1043. Teeragit Hare ธีรกิต แฮร์

1044. Teerasak Vichadee  ธีรศักดิ์ วิชาดี

1045. Teerawat Rakkankha ธีระวัฒน์ รักการค้า

1046. Teerayut Pipatworapong

1047. Teiwhan Hublong, Srisaket

1048. Temsak Jintanai เต็มศักดิ์ จินตนัย

1049. Guenter Tenzler, Germany

1050. Mark Teufel, Germany

1051. Thai Labour Campaign

1052. Thaina Yu

1053. Thammanoon Satthanon ธรรมนูญ สัทธานนท์

1054. Thanabadee Tirapongpak ธนบดี ธีรพงศภัก

1055. Thanapart Thaenthong ธนพัฒน์ แท่นทอง

1056. Thanapol Eawsakul, Same Sky Books

1057. Thanatchai Kulworawanichpong, Suranaree Institute of Technology

1058. Thanatchon Chaiviroonjaroen ธนัทชลม์ ไชยวิรุณเจริญ

1059. Thanate Limchaloen ธเนศ ลิ้มเจริญ

1060. Thanavi Chotpradit, University of Leiden, The Netherlands

1061. Thanawat Hanthong

1062. Thanawath Robjangwad ธนวัฒน์ รอบจังหวัด

1063. Thanet Cherdsuk ธเนศ เชิดสุขใ, IT, Thai Tobacco Monopoly

1064. Thanet Saelim

1065. John Smith Thang

1066. Thanisorn Ninchindal ธนิสร นิลจินดา

1067.

1068. Thanitphong Sungsunkheat ธนิตพงษ์ สูงสันเขต

1069. Than Soponviwat

1070. Tharin Pitakpong

1071. Thanyaporn Sangsanit ธันยพร แสงสนิท

1072. Thawit Layjood

1073. Thawat Meechai

1074. Thaweeporn Summetha

1075. Thaworn Senchai ถาวร  เสนชัย

1076. Theera Kittichareonpot ธีระ กิตติเจริญพจน์

1077. Theeranon Wiriyanurakkul ธีรานนท์ วิริยานุรักษ์กุล

1078. Theeraphon Thirasak

1079. Theeratep Meesiri ธีระเทพ มีศิ

1080. Thidarath Ponglai

1081. Thienthai Sangkhaphanthanon, London School of Economics & Political Science

1082. Thitiporn Kerdkosum

1083. Thitikorn Wachiirarunwong ฐิติกร วชิระอรุณวงษ์

1084. Thitipat Donpraiwan ฐิติภัฏ ดอนไพรวัน

1085. Thitipong Korsakul

1086. Thitiwat Chuenjittpong ฐิติวัฒน์ ชื่นจิตต์ผ่อง

1087. Thitiwat Pradetsuwannukul

1088. Thoasporn Treeratanapitug ทศพร ตรีรัตนพิทักษ์

1089. Daniel Thompson

1090. Doni Thompson

1091. Dr. Thongchai Winichakul, University of Wisconsin, USA

1092. Thosapon Chanrueang ทศพล จันทร์เรือง

1093. Thumnu Tirakungovit ทำนุ ถิรคุณโกวิท

1094. Thorsten Timm, Germany

1095. Thunska Pansittivorakul ธัญสก พันสิทธิวรกุล

1096. Tidanath Bhutsri ธิดานาถ  บุตรศีร

1097. Tipakson Manpati, Prachadharma News Network, Chiang Mai

1098. Tirdpongs Malieson, Sweden

1099. Vic Titze, Orchid Books

1100. Tivani Wongtongson, Chiang Mai University

1101. Tnakon Thnanissorn

1102. Todsapon Suwapanont ทศพล สุวพานนท์

1103. Todsaporn Khwansuwan

1104. Tommy Buadaeng

1105. Tom Putra

1106. Tong Tuchinda

1107. Ton Srichompoo นายต้น ศรีชมภู

1108. Touchapol Saranurak ธัชพล ษรานุรักษ์

1109. Toy van Nooijen

1110. Tragool Teefuay, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom

1111. Cerlee Trent, USA

1112. Tuaytep David Wibunsin

1113. Andreas Tuchscherer, Jomtien

1114. Charles Tullis

1115. Tunsuda Saijantakam ในโลกนี้ ทุกสิ่งคือความรู้

1116. Tuwanon Taron ธุวานนท์ ต๋าอ่อน

1117. John Twigg, Publisher, Metro Magazine

1118. Uba Sirikaew, King Mongkut’s Institute of Technology

1119. Ubolkan Burnell

1120. Dr. Ubolrat Siriyuwasak, Chulalongkorn University

1121. Udomdej Yordshewon

1122. Udomsak Tiraputra

1123. Umaporn Kongmeng

1124. Antoni Uni

1125. Uraiwan Boottayootee อุไรวรรณ บุตตะโยธี

1126. Usanus Siritararatn อุศนัส ศิริธารารัตน์, Thammasat University

1127. Dr. Utit Pitaktong อุทิตย์ พิทักษ์ทอง

1128. Vairoj Arunyaangkul นาย ไวโรจน์ อารัณยอังกูร

1129. Vanatsuda Kamrai

1130. Mathijs van de Nes, The Netherlands

1131. Peter Vanderfeesten, The Netherlands

1132. Vanvilai Limsuepchua

1133. Vassana Prasitjutrakul

1134. Bruce Van Voorhis

1135. Varatha Junapiwatana วารัฏฐา จันทรอภิวัฒนา

1136. Varavarai Oakley Boren, Los Alamitos USA

1137. Varidh Srisuksawad

1138. Varit Chalaokarnjana

1139. Veerapong Jontharvonvut

1140. Veerasu Siravanichakarn วีรสุ ศิระวณิชการ

1141. Julie Veile, USA

1142. Venika Macdonald

1143. Dr. V.G. Venturini, Monash University

1144. Venussanun Kanjananukul วีนัสนันท์ กาญจนานุกูล

1145. Veraphon Juntharagool วีระพล จันทรกูล

1146. Vibhavaris Ratanasaka

1147. Vicahi Kasorn

1148. Vichuda Hayima วิชชุดา ฮายีมา

1149. Patrice Victor, Reporters Without Borders (RSF), Chiang Mai

1150. Vijitr Hunhaboon

1151. Vipar Daomanee, Worker’s Democracy Group

1152. Fernando Villar

1153. Virag Kaufer

1154. Viraphat Kusolphatkun

1155. Virote  Tangbenjapon วิโรจน์  ตั้งเบญจผล

1156. Visarut Khiangprakhong สิ่งต่างๆ ควยเปิดเผยนะคับ

1157. Visit Udompanich

1158. Vitchakorn Wittayapasit วิชชากร วิทยาภาษิต

1159. Aurora C. Vitin

1160. Voraphong Kulchol

1161. Vorapoap Lohwongwatana

1162. Norman H. Voss, Asian Human Rights Commission

1163. Thomas Wacker, Stuttgart

1164. Waeyu Arunsit วายุ อรุณสิทธิ์

1165. Walaya Jariyadham

1166. Steven Andrew Wald

1167. Johannes Waldmueller, Vienna

1168. Dr. Andrew Walker, Australian National University & New Mandala

1169. Wallapa Tantanon

1170. Lyle Walter

1171. Wanaree Thasoonthorn

1172. Wanchai Khaewphai วันชัย แคล้วภัย

1173. Wanida Ruangklad วนิดา เรืองกลัด

1174. Wanitcha Hill ดาวิน  ฮิลล์

1175. Wanitcha Thammanitikul วณิชชา ธรรมนิธิกุล, Prince of Songkhla University

1176. Wanna Chattanuphap

1177. Wannamong Netkamon

1178. Wantanee Sasanarakkij

1179. Waravut Tipsoontornsak วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์

1180. Warinthon Kamphung

1181. Waris Chongkolwatana

1182. Warit Srisuksawat วาริช ศรีสุขสวัสดิ์, Thammasat University

1183. Warong Lupaiboon วรงค์ หลูไพบูลย์

1184. Warut Jala

1185. Warut Limwattanapanchai

1186. Wasan Suwanet วสันต์ สุวรรณ์เนตร, Roi Et

1187. Wasin Intasarn วศิน อินทสาร, Silpakorn University

1188. Wathanya Quist

1189. Wattanai Chanakot

1190. Watthana Rujirojsakul วรรธนะ รุจิโรจน์สกุล

1191. Jesse Watt

1192. Lori Weber, USA

1193. Nicole Weber, USA

1194. Wechakorn Wirajalarp

1195. Weerapun Junta

1196. Weeratos Simapichaicheth

1197. Paul Weiss, USA

1198. Christian Welter, BF2S, USA

1199. Weng Wen-Yu เวน ยู เวง

1200. Mark Werder

1201. Gillian Wesley

1202. Wetawit Sookkeaw

1203. K. Wienands

1204. Wijit Wongtapradit

1205. Sebastian Williams

1206. Winai Saechu

1207. Wirasak Chongnguluem วีรศักดิ์ ช่องงูเหลือม

1208. Wirat Parekiatcharoen วิรัช แพร่เกียรติเจริญ

1209. Wirong Chanthorn วิรงค์  จันทร

1210. Wirote Boonpattrawong

1211. Wirote Hansubin

1213. Wiruyn Trongchuankij วิรุฬห์ ตรงชวนกิจ

1214. Dr. Wisarut Srisindhorn

1215. Wisit Pitan

1216. Wisit Sriprapha

1217. Wisit Tawamnuay วิสิทธิ์ ตออำนวย

1218. Dr. Wisrutta Atthakor

1219. Wisswes Wongpanich

1220. Witchaya Promsawat

1221. Witsalut Limsuwan วิศรุต ลิ่มสุวรรณ

1222. Witsarut Karnjanapa

1223. Wittawat Meesangnil วิทวัส มีแสงนิล, Southern Connecticut State University, USA

1224. Wittawong Porntitthichan วิทวงศ์ พรฐิติฉันท์, Thammasat University

1225. Wiwat Lertwiwiatwongsa วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

1226. Wiwat Pradubkul

1227. Jake Wolfhart, Peace Dude, USA

1228. Rainer Wolke, Germany

1229. Yai Wong, Shincorp Asia

1230. Yutthana Soongsumal

1231. Wongrak Rajakrut

1232. Worapong R. Wittaya

1233. Woravit Sangnawakit  วรวิชญ์ แสงนวกิจ

1234. Worawat Boonyachan

1235. Worawit Mongkonphet วรวิทย์ มงคลเพ็ชร์, Pichit

1236. Worawit Phukhaothong

1237. Worramez Pongsawaree

1238. Worrasuda Homcham

1239. Wutthikrai Jinnaree วุฒิไกร จินนารี

1240. Wuttikorn Sangrungruang

1241. Giles Wynne

1242. Xhannia Laksanakoses, Samut Prakan

1243. Yasas Namefas

1244. Aaron Yeo

1245. Yoast Watcharwitch

1246. Yukontorn Jiwsuwaan

1247. Yukti Mukdawljitra

1248. Yupontee Khieokham, ICT, Silpakorn University

1249. Dusan Zakalata

1250. James Lewis Zellerbach, SalaThai

1251. Nenavist Zhaloby

ลงชื่อสนับสนุน

%d bloggers like this: