ผู้หญิงไม่สยบยอม: เอเธล โรเซนเบิร์ก – ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล-Tyrell Haberkorn

March 25, 2012

Dr. Tyrrell Haberkorn

ReadJournal: April 2011

http://readjournal.org/read-journal/vol-3-no-3-aril-september-2011/tyrell11/

 

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์ณ | เรื่องจากปก

วันที่ 5 เมษายน 2494 (1951) เอเธล โรเซนเบิร์ก (Ethel Rosenberg) ถูกตัดสินประหารชีวิตในความผิดฐานสมคบคิดจารกรรมและขายข้อมูลเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาให้แก่สหภาพโซเวียต
วันที่ 28 สิงหาคม 2552 (2009) ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ถูกตัดสินจำคุก 18 ปีโทษฐานที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
**
เอเธล โรเซนเบิร์ก ปฏิเสธว่าเธอมิได้ก่ออาชญากรรมตามที่ถูกกล่าวหา และเอกสารที่รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยในภายหลังก็ชี้ว่ากระทั่งในระดับสูงสุดของหน่วยข่าวกรองก็รู้ว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับจารกรรมนั้น ขณะที่ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ยอมรับว่าเป็นผู้กล่าวถ้อยคำตามที่ถูกกล่าวหา แต่ปฏิเสธว่าการกระทำนั้นมิใช่ความผิดในการหมิ่นสถาบันกษัตริย์
**
ชีวิตของหญิงทั้งสอง คดีความที่ฟ้องร้องต่อทั้งคู่ และโทษทัณฑ์ที่มาสู่พวกเธอ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในกรณีของเอเธล หรือที่กำลังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะในกรณีของดารณี ทั้งหมดนี้แยกห่างกันคนละมหาสมุทร คนละห้วงเวลากว่า
หกสิบปี และคนละระบบกฎหมาย แต่ผู้เขียนอยากจะเสนอว่า แม้จะมีความต่างเหล่านี้ แต่ทั้งสองกรณีนี้ล้วนเป็นอาการบ่งชี้ว่ารัฐใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปราบปรามอย่างหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งบ่งชี้ถึงเงื้อมเงาทะมึนของวิกฤตชาติ
****

อ่านบทความฉบับเต็มได้จากวารสาร อ่าน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: