21 ก.พ. นัดสืบพยานคดีปีนสภา ปากแรก มีชัย ฤชุพันธุ์

February 20, 2012

20 กุมภาพันธ์ 2555

 

เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีปีนสภาสนช. คดีนี้เกิดจากเหตุการณ์ในปี 2550 ที่ผู้ชุมนุมนับพันคัดค้านการเร่งผ่านกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาที่ถูกแต่งตั้งขึ้นหลังจากการรัฐประหารในปี 2549 โดยผู้ชุมนุมได้ปีนรั้วเข้าไปภายในอาคารรัฐสภา ส่งผลให้สำนักงานเลชาธิการวุฒิสภาแจ้งความฟ้องร้องนายจอน อึ๊งภากรณ์ และพวก ซึ่งประกอบด้วยนักพัฒนาองค์กรเอกชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ รวม 10 คน

โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ศาลอาญารัชดาภิเษก ห้อง 801 มีการสืบพยานโจทก์วันแรก โดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสนช. จะให้การในฐานะพยานโจทก์ปากที่หนึ่ง และยังมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาให้การในฐานะพยานโจทก์ด้วย

คดีดังกล่าว ศาลรับฟ้องเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็นคดีดำที่ อ.4383/2553 ฟ้องร้องว่าผู้ชุมนุมละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (กระทำการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล สร้างความปั่นป่วน กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน) มาตรา 215 (มั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง) มาตรา 362 (เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น) มาตรา 364 (เข้าไปในเคหะสถานโดยไม่มีเหตุอันควรและไล่ไม่ยอมออก) มาตรา 365 (ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าจะประทุษร้ายในการกระทำตามมาตรา 362, 364)

นายจอน อึ๊งภากรณ์ อดีตประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และเคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการภาครัฐ เป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้ และผู้ถูกกล่าวหาอีก 9 คนได้แก่ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายพิชิต ไชยมงคล นายอนิรุทธ์ ขาวสนิท นายนัสเซอร์ ยีหมะ นายอำนาจ พละมี นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย และประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนั้นมาจากหลากหลายกลุ่มรวมราวพันคน เพราะเห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สมควรและไม่มีความชอบธรรมเร่งผลักดันกฎหมายใดๆ อีกทั้งช่วงการชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่ราวสองสัปดาห์ และได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดการเลือกตั้ง ซึ่งสนช. ไม่ควรและไม่มีความชอบธรรมในพิจารณากฎหมายอีกแล้ว และเนื้อหากฎหมายเหล่านั้นก็ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้ชุมนุมเข้าไปชุมนุมบริเวณด้านหน้าห้องประชุมรัฐสภาเพื่อขอให้ สนช.ยุติการพิจารณากฎหมายเหล่านั้นและเคารพเสียงของประชาชนเนื่องจากได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วจึงควรให้ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้พิจารณากฎหมายตามหลักการประชาธิปไตยต่อไป

ทั้งนี้ ตัวอย่าง กฎหมายที่ผู้ชุมนุมคัดค้าน ได้แก่

  • ร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรมีสาระสำคัญเป็นการขยายอำนาจให้กองทัพควบคุมสังคม โดยปราศจากการตรวจสอบจากสถาบันตุลาการ
  • ร่างกฎหมายป่าชุมชน มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเงื่อนไขตัดสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
  • ร่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ มีสาระสำคัญให้รัฐมีอำนาจบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จใน 3 รูปแบบ คือรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำ การผันน้ำการทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำในยามน้ำท่วม รูปแบบการบริหารจัดการหรือการใช้น้ำและรูปแบบการกำหนดการใช้ที่ดิน รวมทั้งไม่รับรองสิทธิของชุมชนที่จัดการน้ำที่มีอยู่เดิม
  • ร่างกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีสาระสำคัญเป็นการให้หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของสื่อวิทยุโทรทัศน์อยู่เช่นเดิม และการให้รัฐมีอำนาจควบคุม หรือห้ามเสนอข่าวสารโดยการสั่งการด้วยวาจา หรือหนังสือระงับรายการที่เสนอผ่านสื่อสาธารณะ
  • ร่างกฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจมีสาระสำคัญเป็นการให้อำนาจรัฐนำรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนสภาพให้เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และการกระจายหุ้นแก่เอกชน อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และทำให้ประชาชนเสียสิทธิที่จะเข้าถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  • ร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มีสาระสำคัญเป็นการแปรรูปมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเข้าสู่การบริหารโดยอาศัยกลไกตลาด

สำหรับกำหนดการพิจารณาคดี

ฝ่ายโจทก์นัดสืบพยานทั้งสิ้น 24 ปาก ตั้งแต่วันที่ 21-24, 28-29 กุมภาพันธ์ และ 1-2, 13-16 มีนาคม 2555

ฝ่ายจำเลยนัดสืบพยานทั้งสิ้น 24 ปาก ตั้งแต่วันที่ 20-23, 27-30 มีนาคม และ 3,5 และ 10 เมษายน 2555

ณ ห้องพิจารณาคดี 801 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: