มาตรา 112 ตามที่มีการเสนอโดยเร็ว

February 1, 2012

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทำเนียบรัฐบาล

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต

กทม.10330

ประเทศไทย

โทรสาร +66-2288-4016

1 กุมภาพันธ์ 2555

 

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

ในฐานะผู้สังเกตการณ์นานาชาติที่ติดตามและห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทย เราขอประกาศยืนหยัดเคียงข้างคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 ที่นำโดยนักวิชาการไทยที่สังคมให้ความนับถืออย่างมาก เช่น ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา 112  เราเฝ้าติดตามด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพราะจำนวนของผู้ที่ถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีได้เพิ่มขึ้นอย่างทับทวีคูณ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการกดขี่ในนามของการปราบปรามมากขึ้น  ขณะที่การละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมถึงการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวและการปฏิเสธสิทธิในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยได้กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

 

ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการลงโทษจำคุกที่รุนแรงที่สุดภายใต้มาตรา 112 กับนายอำพล (หรือ “อากง”) ที่ถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ให้ต้องโทษจำคุก 20 ปี ในความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าได้ทำการส่งข้อความต่อต้านสถาบันกษัตริย์จำนวนสี่ข้อความ(sms) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่   ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีคดีที่ถูกฟ้องร้องและพิพากษาลงโทษจำนวนมาก และอีกไม่ทราบจำนวนที่ไม่ปรากฏต่อสาธารณชน แต่ปรากฏอยู่ในสถิติการดำเนินคดีของศาล   เรามีความกังวลมากยิ่งขึ้นต่อการใช้มาตรา 112 ที่ให้ใครก็ได้สามารถแจ้งความกล่าวโทษบุคคลใดว่าละเมิดกฎหมายนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่หลังจากได้รับแจ้งความ   สิ่งที่เป็นความกังวลอันสำคัญยิ่งนี้เพราะจำนวนที่เพิ่มขึ้นของการกล่าวหาและการดำเนินคดีภายใต้มาตรา 112 เกิดขึ้นเพราะสังคมไทยมีการแบ่งเป็นฝักฝ่ายมากขึ้นตามอุดมการณ์และความเชื่อทางการเมือง   ภายใต้บริบทเช่นนี้ มาตรา 112 ได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงอิทธิพลในการที่ปิดปากคู่ขัดแย้งทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ขัดแย้งที่ถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ระยะเวลาของโทษจำคุกที่รุนแรงและไม่ได้สัดส่วนกับความผิดที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้มาตรา 112 ได้ทำลายบุคคลที่ต้องโทษและครอบครัวของพวกเขา พรากปู่จากหลาน พรากพ่อจากลูก และพรากสามีจากภรรยา ยิ่งไปกว่านั้น การที่ระยะเวลาของโทษจำคุกเหล่านี้เทียบเท่าได้กับโทษที่ผู้ค้ายาเสพติดและผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงได้รับนั้น ทำให้เกิดบรรยากาศความกลัวในหมู่ประชาชนชาวไทยอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อประชาชนไม่อาจแน่ใจได้ว่าเมื่อไรที่เสียงเคาะประตูบ้านที่ดังขึ้นนั้นจะมาจากข้อความที่พวกเขาเขียน บทความที่พวกเขาโพสต์ในโลกออนไลน์ หรือจากการกระทำใดๆที่ถูกนับว่าเป็นการไม่จงรักภักดี  ก็จะเกิดการจำกัดความคิดและการแสดงออก [ที่มีต่อสถาบัน] ตราบใดที่สิ่งนี้ยังเกิดขึ้น สิทธิมนุษยชนที่สมบูรณ์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงในประเทศไทย

 

เราขอยืนหยัดสนับสนุนคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 เพราะการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนไทยและเสริมสร้างประชาธิปไตยและนิติรัฐในความหมายที่กว้าง ร่างแก้ไขกฎหมายที่นำเสนอโดยกลุ่มนิติราษฎร์จะแก้ปัญหาวิกฤติต่างๆที่เกิดจากการใช้มาตรา 112 ในทางที่ผิดโดยการทำให้การลงโทษเป็นเหตุเป็นผลและได้สัดส่วนกับความผิด  การจำกัดให้ผู้ที่สามารถแจ้งความกล่าวโทษได้เป็นสำนักราชเลขาธิการแทนที่จะเป็นใครก็ได้  การจำแนกการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตจากการอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และดำเนินการกับการละเมิดมาตรา 112 ในกรอบของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแทนที่จะเป็นเรื่องการละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐเราขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาการแก้ไขมาตรา 112 ตามที่มีการเสนอโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

(ตามลำดับตัวอักษรนามสกุล)

Patricio N. Abinales

Professor, School of Pacific and Asian Studies

University of Hawaii-Manoa

 

Tariq Ali

Writer

 

Nadje Al-Ali

Professor of Gender Studies

School of Oriental and African Studies (SOAS)

 

Robert B. Albritton

Professor, Department of Political Science
University of Mississippi

 

Dennis Altman, AM FASSA

Professor of Politics and Director of the Institute for Human Security

LaTrobe University

 

Gene Ammarell

Associate Professor of Anthropology

Ohio University

 

Barbara Watson Andaya

Professor of Asian Studies

University of Hawai’i

 

Dennis Arnold

Lecturer

Maastricht University

 

Edward Aspinall

Professor, Department of Political and Social Change

Australian National University

 

Chris Baker

Independent Scholar

 

Joshua Barker

Associate Professor of Anthropology

University of Toronto

 

Frieda Behets

Professor of Epidemiology and Research Professor of Medicine

University of North Carolina at Chapel Hill

 

Peter Bell

Emeritus Professor

State University of New York at Purchase

 

Trude Bennett

Associate Professor, Gillings School of Global Public Health

University of North Carolina at Chapel Hill

 

Chris Berry,

Professor of Film & TV Studies, Department of Media & Communications

Goldsmiths, University of London

 

Robert J. Bickner

Professor (Thai), Department of Languages and Cultures of Asia

University of Wisconsin

 

Julia Bindman

London, UK

 

David JH Blake

PhD Candidate, School of International Development, Faculty of Social Sciences

University of East Anglia, Norwich

 

John Borneman

Professor of Anthropology

Princeton University

 

Katherine Bowie

Professor of Anthropology

University of Wisconsin-Madison

 

Francis Bradley

Assistant Professor, Department of Social Sciences and Cultural Studies

Pratt Institute

 

Shaun Breslin

Professor, Department of Politics and International Studies

University of Warwick

 

Lisa Brooten

Associate Professor, College of Mass Communication and Media Arts

Southern Illinois University Carbondale

 

Andrew Brown

Lecturer

University of New England

 

James Buchanan

MA, Southeast Asian Studies

School of Oriental and African Studies

 

Poowin Bunyavejchewin

Alumnus

University of Hull

 

Michael Burawoy

Professor of Sociology

University of California, Berkeley

 

Pongphisoot Busbarat

Research Associate, Department of Political & Social Change

Australian National University

 

Peter Carey

Emeritus Fellow in History, Trinity College

Oxford University

 

Toby Carroll

Senior Research Fellow, Lee Kuan Yew School of Public Policy

National University of Singapore

 

Pavin Chachavalpongpun

Fellow

Institute of Southeast Asian Studies

 

Dipesh Chakrabarty

Lawrence A. Kimpton Distinguished Service Professor, Department of History and Department of South Asian Languages and Civilizations

The University of Chicago

 

Dae-oup Chang, Senior Lecturer

Department of Development Studies

School of Oriental and African Studies

 

Professor Hilary Charlesworth

Australian Research Council Laureate Fellow and Director and the Center for International Governance and Justice

Australian National University

 

Pheng Cheah

Professor, Department of Rhetoric

University of California at Berkeley

 

Nicholas Cheesman

Projects Officer

Asian Legal Resource Centre

 

Professor Noam Chomsky

Institute Professor (retired)

Massachusetts Institute of Technology

 

Professor John Clark

Professor of Asian Art History and ARC Professorial Fellow

University of Sydney

 

Peter A. Coclanis

Department of History

University of North Carolina, Chapel Hill

 

Professor Joshua Cohen

Marta Sutton Weeks Professor of Ethics in Society

Stanford University

 

Paul T. Cohen

Senior Research Fellow, Department of Anthropology

Macquarie University

 

Elizabeth Fuller Collins

Professor, Classics & World Religions, Southeast Asian Studies Program

Ohio University

 

Michael Kelly Connors

Associate Professor, School of Social Sciences

La Trobe University

 

Jason Cons

Postdoctoral Fellow in Development Sociology

Cornell University

 

Christopher Cramer

Professor of the Political Economy of Development

School of Oriental and African Studies

 

Altha Cravey

Associate Professor of Geography,

University of North Carolina, Chapel Hill

 

Simon Creak

Associate Professor, Center for Southeast Asian Studies

Kyoto University

 

Vicki Crinis

Research Fellow

University of Wollongong

 

Michael Cullinane
Associate Director, Center for Southeast Asian Studies

University of Wisconsin-Madison

 

Susan M. Darlington

Professor of Anthropology and Asian Studies

Hampshire College

 

Tony Day

Visiting Professor of History

Wesleyan University

 

Bina D’Costa

Fellow, Research School of Asian and Pacific Studies

Australian National University

 

Heather D’Cruz

Adjunct Research Associate, Centre for Human Rights Education

Curtin University of Technology

 

Deirdre de la Cruz

Assistant Professor, Asian Languages and Cultures and History

University of Michigan

 

Arif Dirlik,

Knight Professor of Social Science (retired)

University of Oregon

 

Ariel Dorfman

Author and Distinguished Professor

Duke University

 

Ian Down

Associate Professor, Department of Political Science

University of Tennessee, Knoxville

 

George Dutton

Vice Chair and Associate Professor, Department of Asian Languages and Cultures

University of California, Los Angeles

 

Nancy Eberhardt

Professor of Anthropology

Knox College

 

Pilapa Esara

Assistant Professor, Department of Anthropology

The College at Brockport (State University of New York)

 

Grant Evans

Senior Research Fellow

Ecole Francaise d’Extreme Orient

 

Brett Farmer

Lecturer, BALAC Program, Faculty of Arts

Chulalongkorn University

 

Nicholas Farrelly

Research Fellow, School of International, Political and Strategic Studies

Australian National University

 

Didier Fassin

James D. Wolfensohn Professor of Social Science

Institute for Advanced Study, Princeton

 

Jane M. Ferguson

Lecturer, School of Culture, History, and Language

Australian National University

 

 

Federico Ferrara

Assistant Professor

City University of Hong Kong

 

Jessica Fields

Associate Professor of Sociology

San Francisco State University

 

Thamora Fishel

Outreach Coordinator

Cornell Southeast Asia Program

 

Tim Forsyth

Reader in Environment and Development, Department of International Development

London School of Economics and Political Science

 

Nancy Fraser

Henry A. & Louise Loeb Professor of Philosophy and Politics

New School for Social Research

 

Arnika Fuhrmann

Research Scholar

University of Hong Kong.

 

David Fullbrook

Graduate Student

National University of Singapore

 

Narayanan Ganesan

Professor

Hiroshima Peace Institute

 

Lisa Gardner

Journalist

 

Paul K. Gellert

Associate Professor, Department of Sociology

University of Tennessee

 

Kenneth M. George

Professor of Anthropology

University of Wisconsin-Madison

 

Amitav Ghosh

Author

 

Tamra Gilbertson

Carbon Trade Watch

Barcelona, Spain

 

 

Henry A. Giroux

Global Television Network Chair, Department of English and Cultural Studies

McMaster University

 

Jim Glassman

Associate Professor of Geography

University of British Columbia

 

Lawrence Grossberg

Morris Davis Distinguished Professor of Communication Studies

University of North Carolina at Chapel Hill

 

Geoffrey C. Gunn

Professor of International Relations, Faculty of Economics

Nagasaki University

 

Tyrell Haberkorn

Research Fellow, Department of Political and Social Change

Australian National University

 

Vedi Hadiz

Professor of Asian Societies and Politics, Asia Research Centre

Murdoch University

 

Jeffrey Hadler

Associate Professor, Department of South and Southeast Asian Studies

University of California, Berkeley

 

Shahar Hameiri
Senior Lecturer in International Politics, School of Social Science and Humanities
Murdoch University

 

Annette Hamilton

Professor, Faculty of Arts and Social Sciences

University of New South Wales

 

Paul Handley

Journalist and Author of The King Never Smiles

 

Eva Hansson

Senior Lecturer, Department of Political Science

Stockholm University, Sweden

 

Harry Harootunian

Adjunct Professor, Weatherhead East Asian Institute, Columbia University

Visiting Professor, Literature Program, Duke University

 

Rachel Harrison

Reader in Thai Cultural Studies

SOAS, University of London

 

Gillian Hart

Professor of Geography & Chair of Development Studies

University of California, Berkeley

 

Paul Healy

Senior Lecturer, School of Humanities

University of New England

 

Steve Heder

Faculty of Law and Social Sciences

School of Oriental and African Studies

 

Chris Hedges

Author

 

Sascha Helbardt

Lecturer for Southeast Asian Studies

University of Passau

 

Dagmar Hellmann-Rajanayagam

Associate Professor for Southeast Asian Studies

University of Passau

 

Ariel Heryanto

Associate Professor, Southeast Asia Centre

Australian Natioanl University

 

Kevin Hewison

Professor of Asian Studies

University of North Carolina-Chapel Hill

 

Allen Hicken

Associate Professor

University of Michigan

 

Maureen Helen Hickey

Postdoctoral Research Fellow, Asia Research Institute

National University of Singapore

 

CJ Hinke

Independent Scholar

Freedom Against Censorship Thailand (FACT)

 

Scott A. Hipsher

Visiting Professor, Fort Hays State University

Hays, KS USA (China Campus)

 

Philip Hirsch

Professor of Human Geography

University of Sydney

 

Preedee Hongsaton

PhD Candidate

Australian National University

 

Alexander Horstmann

Senior Research Affiliate

Max Planck Institute for the Study of Ethnic and Religious Diversity

 

Thomas Hoy

Lecturer

Thammasat University

 

Caroline Hughes

Director, Asia Research Centre

Murdoch University

 

Adadol Ingawanij

Senior Research Fellow

Westminster University

 

Feyzi Ismail

Doctoral candidate

School of Oriental and African Studies

 

Soren Ivarsson

Associate Professor

University of Copenhagen

 

Peter A. Jackson

Professor of Thai History, College of Asia and the Pacific

Australian National University

 

Arne Kalleberg

Professor of Sociology

University of North Carolina at Chapel Hill

 

Ward Keeler

Associate Professor, Department of Anthropology

University of Texas at Austin

 

Charles Keyes

Professor Emeritus of Anthropology and International Studies

University of Washington

 

Khoo Boo Teik

Political analyst and author

Member, Aliran Kesedaran Negara, Penang, Malaysia

 

Khoo Gaik Cheng

Lecturer

Australian National University

 

Ben Kiernan

Whitney Griswold Professor of History

Yale University

 

Sung Chull Kim

Professor

Hiroshima Peace Institute

 

Damien Kingsbury

Professor and Director, Centre for Citizenship, Development and Human Rights, Faculty of Arts and Education

Deakin University

 

Sherryl Kleinman

Professor, Department of Sociology

University of North Carolina, Chapel Hill

 

H. Ruediger Korff

Professor for Southeast Asian Studies

University of Passau

 

Andrew Alan Johnson

Postdoctoral Fellow, Asia Research Institute

National University of Singapore

 

Lee Jones

Lecturer in International Politics, School of Politics & International Relations

Queen Mary, University of London

 

Hjorleifur Jonsson

Associate Professor of Anthropology, School of Human Evolution and Social Change

Arizona State University

 

Sarah Joseph

Director, Castan Centre for Human Rights Law

Monash University

 

John Langer

Honorary Fellow, School of Communication and the Arts

Victoria University

 

Tomas Larsson

Lecturer, Department of Politics and International Studies

Cambridge University

 

Laurids S. Lauridsen

Professor

Roskilde University

 

Doreen Lee

Assistant Professor of Anthropology

Northeastern University

 

Namhee Lee

Associate Professor of Modern Korean History, Department of Asian Languages & Cultures

University of California, Los Angeles

 

Christian C. Lentz

Assistant Professor, Department of Geography

University of North Carolina-Chapel Hill

 

Samson Lim

Assistant Professor, Humanities, Arts and Social Sciences

Singapore University of Technology and Design

 

Peter Limqueco

Co-Editor, Journal of Contemporary Asia

 

Larry Lohmann

The Corner House, UK

 

Tamara Loos

Associate Professor of Southeast Asian History

Cornell University

 

Gregore Pio Lopez

PhD Candidate, Crawford School of Economics and Government

Australian National University

 

Trevor H.J. Marchand

Professor of Social Anthropology

School of Oriental and African Studies

 

Thomas Marois

Lecturer in Development Studies

School of Oriental and African Studies, University of London

 

Andrew MacGregor Marshall

Freelance journalist and author

 

Geoff Mann

Associate Professor

Simon Fraser University

 

Mary E. McCoy

Lecturer & Outreach Coordinator

University of Wisconsin-Madison

 

Colleen McGinn

PhD Candidate

Columbia University

 

Katharine McGregor

Senior Lecturer in Southeast Asian History

University of Melbourne

 

Shawn McHale

Associate Professor of History, Elliott School of International Affairs

George Washington University

 

Robert Meeropol

Executive Director

Rosenberg Fund for Children

 

Gayatri Menon

Department of Sociology

Franklin and Marshall College

 

Mary Beth Mills

Professor of Anthropology

Colby College

 

Art Mitchells-Urwin

SOAS Thai Society President

School of Oriental and African Studies, University of London

 

Michael Montesano

Visiting Research Fellow

Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

 

Rosalind Morris

Professor, Department of Anthropology

Columbia University

 

Frank Munger

Professor of Law

New York Law School

 

Melissa Nickols

Honours Candidate

Australian National University

 

Nguyen-vo Thu-huong

Associate Professor, Asian Languages and Cultures and Asian American Studies

University of California, Los Angeles

 

Don Nonini

Professor of Anthropology

University of North Carolina, Chapel Hill

 

Rachel Sarah O’Toole

Assistant Professor of History

University of California, Irvine

 

Piya Pangsapa

Head and Senior Lecturer, Institute for Gender and Development Studies

The University of the West Indies

 

Raj Patel

Visiting Scholar, Center for African Studies

University of California at Berkeley

 

Jamie Peck

Canada Research Chair in Urban & Regional Political Economy

University of British Columbia

 

Maurizio Peleggi

Associate Professor, Department of History
National University of Singapore

 

Thomas Pepinsky

Assistant Professor, Department of Government

Cornell University

 

Sheldon Pollock

Ransford Professor of Sanskrit and Indian Studies

Columbia University

 

Oliver Pye

Lecturer for Southeast Asian Studies

Bonn University

 

Rahul Rao

Lecturer in Politics

School of Oriental and African Studies, University of London

 

Rajah Rasiah

Khazanah Nasional Chair of Regulatory Studies and Professor of Technology and Innovation Policy, Faculty of Economics and Administration

University of Malaya

 

Leon Redler

Faculty (since 1970), Former Chair of the Association

Philadelphia Association, London, UK

 

Anthony Reid

Professor Emeritus

Australian National University

 

Craig Reynolds

Professor, School of Culture, History, and Language

Australian National University

 

Andrea Riemenschnitter

Professor and Chair of Modern Chinese Studies, Director of the University Research Priority Program “Asia and Europe”

University of Zurich

 

Jonathan Rigg

Professor, Geography Department

Durham University

 

Geoffrey B. Robinson

Professor and Vice-Chair, Department of History

University of California, Los Angeles

 

Garry Rodan
Professor of Politics and International Studies
Murdoch University

 

John Roosa

Associate Professor, History Department

University of British Columbia

 

Danilyn Rutherford

President, Society for Cultural Anthropology

Professor and Chair, Department of Anthropology

University of California, Santa Cruz

 

Saskia Sassen

Robert S. Lynd Professor of Sociology, Department of Sociology

Co-Chair, Committee on Global Thought

Columbia University

 

Wolfram Schaffar

Professor for Development Studies, Institute of Development Studies

University of Vienna

 

Tilman Schiel

Professor, Chair of Insular Southeast Asian Studies

University of Passau

 

Johannes Dragsbaek Schmidt

Associate Professor

Aalborg University

 

Sarah Schulman

Distinguished Professor of the Humanities

City University of New York

 

Raymond Scupin

Director, Center for International and Global Studies and Chair, Department of Anthropology and Sociology

Lindenwood University

 

Laurie J. Sears

Professor of History and Director, Southeast Asia Center

University of Washington

 

Mark Selden

Coordinator

The Asia-Pacific Journal

 

Sarah Sexton

The Corner House, UK

 

Jeffrey Shane

Southeast Asian Librarian, Curator, David K. Wyatt Thai Collection and Chair of CORMOSEA

Ohio University

 

John T. Sidel

Sir Patrick Gillam Professor of International and Comparative Politics

London School of Economics and Political Science

 

Dan Slater

Associate Professor, Department of Political Science

University of Chicago

 

elin o’Hara slavick

Distinguished Professor of Art

University of North Carolina, Chapel Hill

 

Claudio Sopranzetti

PhD Candidate

Harvard University

 

Chris Sneddon

Associate Professor, Environmental Studies Program and Geography Department

Dartmouth College

 

Irene Stengs

Senior Research Fellow, Ethnology Department, Meertens Institute

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

 

Carolyn Strange

Senior Fellow, School of History

Australian National University

 

Donald K. Swearer

Harvard University

 

David Szanton

Executive Director, emeritus, International and Area Studies Center

University of California, Berkeley

 

Eduardo Climaco Tadem

Professor of Asian Studies

University of the Philippines, Diliman

 

Teresa S. Encarnacion Tadem

Professor of Political Science

University of the Philippines, Diliman

 

Neferti Tadiar

Professor and Chair, Department of Women’s, Gender, & Sexuality Studies

Barnard College

 

Eric Tagliacozzo

Associate Professor, Department of History

Cornell University

 

Michelle Tan

Independent Scholar

 

Nicola Tannenbaum

Professor of Anthropology, Department of Sociology & Anthropology

Lehigh University

 

Nicholas Tapp

Professor Emeritus, Australian National University

Chair, Department of Sociology, East China Normal University

 

Ross Tapsell

Lecturer in Asian Studies

Australian National University

 

Benjamin Tausig

PhD Candidate, Department of Music

New York University

 

James Taylor

Senior Lecturer

The University of Adelaide

 

Nora A Taylor

Alsdorf Professor of South and Southeast Asian Art, Department of Art History, Theory and Criticism

School of the Art Institute of Chicago

 

Robert Tierney

Lecturer, School of Business

Charles Sturt University

 

Serhat Uenaldi

Doctoral Candidate

Humboldt-University of Berlin

 

Giles Ji Ungpakorn

Exiled Thai scholar under lèse majesté charges

 

Peter Vandergeest

Associate Professor, Department of Geography

York University

 

Andrew Walker

Senior Fellow, College of Asia and the Pacific

Australian National University

 

Joel Wainwright

Associate Professor, Department of Geography

Ohio State University

 

Napisa Waitoolkiat

Lecturer at South East Asian Institute of Global Studies

Payap University

 

Meredith L. Weiss

Associate Professor of Political Science

University at Albany, SUNY

 

Marion Werner

Department of Geography

University at Buffalo, SUNY

 

Cornel West

Class of 1943 University Professor

Center for African American Studies

Princeton University

 

Frederick F. Wherry

Associate Professor of Sociology

University of Michigan (Ann Arbor)

 

Jerome Whitington

Research Fellow, Asia Research Institute

National University of Singapore

 

Ingrid Wijeyewardene

Lecturer

University of New England

 

Andrew Willford

Associate Professor of Anthropology

Cornell University

 

Joanna Williams

Professor Emerita, History of Art & South/Southeast Asian Studies

University of California at Berkeley

 

Ara Wilson

Director, Program in the Study of Sexualities and Associate Professor, Women’s Studies & Cultural Anthropology

Duke University

 

Leslie Woodhouse

Lecturer, History

University of San Francisco

 

Susan L. Woodward

The Graduate Center

City University of New York

 

Rebecca Zorach

Associate Professor, Art History

University of Chicago

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: