กราบเรียน นายกรัฐมนตรี 112 scholars against lèse majesté prosecutions

September 4, 2011

ทำเนียบรัฐบาล

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

ประเทศไทย

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

 

ด้วยนักวิชาการนานาชาติในวงการไทยศึกษา มีความกังวลต่อการจำกัดพื้นที่อิสระสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในประเทศไทยนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา รวมถึงประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

ทั้งในกรณีนักโทษการเมืองและเรื่องที่รัฐบาลยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2553 พวกเราได้เห็นสิทธิเสรีภาพสาคัญหลายประการได้ถูกลิดรอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจับกุมและการดำเนินคดีต่างๆ หลายคดีภายใต้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพระราชบัญญัตว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 

พวกเรายินดีที่ทราบว่า นายกรัฐมนตรี ได้ยอมรับว่า มีการละเมิดอย่างรุนแรงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเราขอกราบเรียนให้ทราบว่าแม้ว่าคดีสาคัญหลายๆ คดีจะเป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปผ่านการรายงานของสื่อมวลชนแต่ยังมีอีกหลายคดีที่เสมือนว่ารัฐบาลและสื่อมวลชนยังคงปล่อยให้เงียบหายไปในคดีเหล่านี้ มีหลายคนที่ถูกคุมขังก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา และมีอีกหลายรายที่ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ถูกศาลปฏิเสธให้ได้รับการประกันตัวในระหว่างที่รอดำเนินการในชั้นศาล

 

ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติจากสานักงานอัยการสูงสุดของปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีการฟ้องร้องคดีหมิ่นพระบรมเดชา

นุภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในขณะที่ตัวเลขจากสำนักงานศาลยุติธรรมชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่านั้นหลายเท่าตัว

 

ดังนั้น พวกเราจึงกังวลอย่างยิ่งที่ยังคงเห็นการดำเนินการในคดีการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น กรณีที่นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ถูกคุมขัง 84 วันก่อนที่อัยการจะตัดสินใจสั่งฟ้อง

ทั้งนี้ นายสมยศฯ ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากสิ่งที่เขาพูดหรือกระทำด้วยตนเองแต่มาจากข้อเขียนของผู้อื่นที่อยู่ในวารสารที่เขาเป็นบรรณาธิการ ซึ่งไม่ตางไปจากคดีของนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

 

ในกรณีของ นาย Joe Gordon ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา เขาก็ถูกคุมขัง 84 วัน ก่อนที่อัยการจะตัดสินส่งฟ้องเช่นเดียวกัน อีกทั้งศาลอาญายังปฏิเสธให้ประกันตัวนายสมยศฯ และนาย Joe Gordon ซำ้แล้วซำ้เล่า

ในการนี้แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความเป็นห่วงต่อคดีในลักษณะดังกล่าวจากนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

 

พวกเราพิจารณาเห็นว่า การคุมขังและข่มขู่ประชาชนถือเป็นสัญญาณอันเลวร้ายที่ก่อให้ เกิดการกระทำการต่างๆ มากมายที่คุกคามสิทธิมนุษยชนและกระทบต่ออนาคตของประชาธิปไตยในประเทศไทย

 

จึงขอกราบเรียนให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการในประเด็นที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่

 

(1) ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดในกรณีการจับกุมและการดำเนินคดีภายใต้ มาตรา 112

ของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัตว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

รวมทั้งบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

(2) ริเริ่มขั้นตอนที่จะนำไปสู่การอนุญาตให้ประกันตัวผู้ที่ถูกคุมขังภายใต้ มาตรา 112

ของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัตว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถเตรียมตัวสู้คดีได้อย่างเป็นธรรมในชั้นศาล

 

(3) พิจารณาทบทวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้งบทบัญญัตที่เกี่ยวข้อง

และวางกลไกเพื่อป้องกันการนำบทบัญญัติทางกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ ไปใช้เพื่อละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

Adadol Ingawanij, Senior Research Fellow, University of Westminster, United Kingdom

Dennis Altman, Professor, LaTrobe University, Australia

Dennis Arnold, Postdoctoral Fellow, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

Aileen S.P.Baviera, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines

Peter F. Bell, Emeritus Professor, State University of New York, U.S.A.

Katherine Bowie, Professor, University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

Shaun Breslin, Professor, University of Warwick, United Kingdom

Andrew Brown, Lecturer, University of New England, Australia

Joseph A. Camilleri, Professor, La Trobe University, Australia

Toby Carroll, Senior Research Fellow, National University of Singapore, Singapore

William Case, Professor, City University of Hong Kong, Hong Kong

Dae-oup Chang, Senior Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Noam Chomsky, Professor, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

John Clark, Professor, University of Sydney, Australia

Peter A. Coclanis, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

Michael Connors, Associate Professor, LaTrobe University, Australia

Vicki Crinis, Research Fellow, University of Wollongong, Australia

Thomas Davis, Lecturer, University of Melbourne, Australia

Heather D’Cruz, Adjunct Research Associate, Curtin University, Australia

Richard F. Doner, Professor, Emory University, U.S.A.

Jamie Doucette, Lecturer, University of British Columbia, Canada

Bjoern Dressel, Research Fellow, Griffith University, Australia

Mark Driscoll, Associate Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

John S. Dryzek, Professor, Australian National University, Australia

Nancy Eberhardt, Professor, Knox College, U.S.A.

Grant Evans, Fellow, University of Hong Kong, Hong Kong

Nicholas Farrelly, Research Fellow, Australian National University, Australia

Federico Ferrara, Assistant Professor, City University of Hong Kong, Hong Kong

Robert Fisher, Senior Lecturer, University of Sydney, Australia

David Fullbrook, Graduate student, National University of Singapore, Singapore

Arnika Fuhrmann, Research Scholar, University of Hong Kong, Hong Kong

Paul Gellert, Associate Professor, University of Tennessee at Knoxville, U.S.A.

Kristi Giselsson, Research Associate, University of Tasmania, Australia

Jim Glassman, Associate Professor, University of British Columbia, Canada

Mikael Gravers, Associate Professor, Aarhus University, Denmark

Geoffrey C. Gunn, Professor, Nagasaki University, Japan

Tyrell Haberkorn, Research Fellow, Australian National University, Australia

Vedi Hadiz, Professor, Murdoch University, Australia

Shahar Hameiri, Postdoctoral Fellow, Murdoch University, Australia

Annette Hamilton, Professor, University of New South Wales, Australia

Adam Hanieh, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Eva Hansson, Senior Lecturer, Stockholm University, Sweden

Rachel Harrison, Reader, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Paul Healy, Senior Lecturer, University of New England, Australia

Steve Heder, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Michael Herzfeld, Professor, Harvard University, U.S.A.

Kevin Hewison, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

Allen Hicken, Associate Professor, University of Michigan, U.S.A.

C.J. Hinke, Independent scholar, Freedom Against Censorship Thailand, Thailand

Philip Hirsch, Professor, University of Sydney, Australia

Thomas Hoy, Lecturer, Thammasat University, Thailand

Caroline Hughes, Associate Professor, Murdoch University, Australia

Paul D. Hutchcroft, Professor, Australian National University, Australia

Feyzi Ismail, Doctoral candidate, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Søren Ivarsson, Associate Professor, University of Copenhagen, Denmark

Kanishka Jayasuriya, Professor, University of Adelaide, Australia

Lee Jones, Lecturer, Queen Mary College, United Kingdom

Patrick Jory, Senior Lecturer, University of Queensland, Australia

Arne L. Kalleberg, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

Charles Keyes, Professor Emeritus, University of Washington, U.S.A.

Damien Kingsbury, Professor, Deakin University, Australia

H. Ruediger Korff, Professor, University of Passau, Germany

John Langer, Honorary Fellow, Victoria University, Australia

Tomas Larsson, Lecturer, University of Cambridge, United Kingdom

Laurids Sandager Lauridsen, Professor, Roskilde University, Denmark

Peter Leyland, Professor, London Metropolitan University, United Kingdom

Samson Lim, Doctoral candidate, Cornell University, U.S.A.

Peter Limqueco, Co-editor, Journal of Contemporary Asia, Philippines

Robert Manne, Professor, La Trobe University, Australia

Thomas Marois, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Mary Beth Mills, Professor, Colby College, U.S.A.

Daniel Bertrand Monk, Professor, Colgate University, U.S.A.

Michael Montesano, Visiting Research Fellow, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

Paolo Novak, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom

Chris Nyland, Professor, Monash University, Australia

Rene Ofreneo, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines

Pavin Chachavalpongpun, Fellow, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

John Pickles, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

Piya Pangsapa, Senior Lecturer, The University of the West Indies, Trinidad & Tobago

Pongphisoot Busbarat, Research Associate, Australian National University, Australia

Poowin Bunyavejchewin, Graduate student, University of Hull, United Kingdom

Prajak Kongkirati, Doctoral candidate, Australian National University, Australia

Preedee Hongsaton, Doctoral candidate, Australian National University, Australia

Rajah Rasiah, Professor, University of Malaya, Malaysia

Craig J. Reynolds, Professor, Australian National University, Australia

David Rezvani, Visiting Assistant Professor, Trinity College, U.S.A.

Garry Rodan, Professor, Murdoch University, Australia

Eric Sheppard, Professor, University of Minnesota, U.S.A.

elin o’Hara slavick, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

Johannes Dragsbaek Schmidt, Associate Professor, Aalborg University, Denmark

Gavin Shatkin, Associate Professor, University of Michigan, U.S.A.

Mark Smith, Senior Lecturer, The Open University, United Kingdom

Claudio Sopranzetti, Doctoral candidate, Harvard University, U.S.A.

Andrew Spooner, Doctoral candidate, Nottingham Trent University, United Kingdom

Irene Stengs, Senior Researcher, Meertens Institute, The Netherlands

Geoffrey Stokes, Professor, Deakin University, Australia

David Streckfuss, Independent scholar, Thailand

Janet Sturgeon, Associate Professor, Simon Fraser University, Canada

Donald K. Swearer, Emeritus Professor, Swarthmore College, U.S.A.

Eduardo Climaco Tadem, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines

Teresa S. Encarnacion Tadem, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines

Michelle Tan, Independent Scholar, U.S.A.

Nicholas Tapp, Professor Emeritus, Australian National University, Australia

Thongchai Winichakul, Professor, University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

Robert Tierney, Lecturer, Charles Sturt University, Australia

Serhat Uenaldi, Doctoral candidate, Humboldt-University of Berlin, Germany

Andrew Vandenberg, Senior Lecturer, Deakin University, Australia

Joel Wainwright, Assistant Professor, Ohio State University, U.S.A.

Andrew Walker, Senior Fellow, Australian National University, Australia

Meredith Weiss, Associate Professor, University at Albany, SUNY, U.S.A.

Marion Werner, Assistant Professor, University at Buffalo, U.S.A.

Ingrid Wijeyewardene, Lecturer, University of New England, Australia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: