สมเด็จพระบรมฯ และเสื้อแดง-LiberalThai

April 8, 2010

สมเด็จพระบรมฯ และเสื้อแดง

LiberalThai: วันศุกร์ 26 มีนาคม 2010

http://liberalthai.wordpress.com/2010/03/26/5414/

Thai Crown Prince & the Red Shirt
March 24, 2010
By Tammy, this blog humanity journalist
ที่มา – Thai Intelligence News
แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณทรงโปรดให้ช่างภาพส่วนพระองค์ในเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ปะปนกับกลุ่มเสื้อแดงเพื่อถ่ายภาพ และถวายรายงานสถานการณ์ต่อสมเด็จพระบรมฯ

เสื้อแดงส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีต้อนรับช่างภาพส่วนพระองค์นี้ และได้ประกาศบนเวทีว่าสมเด็จพระบรมฯได้มีพระมหากรุณาธิคุณส่งใครบางคนมาเพื่อปกป้องพวกเขา

ทักษิณ สัญลักษณ์แกนนำของคนเสื้อแดง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับไทม์ ออกมายืนยันว่า เขาได้สนับสนุนเจ้าฟ้าชายอย่างสุดตัวเพื่อดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์ต่อไปของประเทศไทย – หากมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดเกิดขึ้นกับกษัตริย์องค์ปัจจุบัน

ทักษิณได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบข้าราชบริพาร – เพื่อลดช่องว่างระหว่างความเข้าใจผิด และการสื่อสารระหว่างประชาชน และทางพระราชวัง – เพราะข้าราชสำนักถูกมองว่า ชอบทำตัวลึกลับเกินไป และปิดตัว

ทักษิณถูกวิจารณ์จากความเห็นในไทม์ และเผชิญหน้ากับคดีหมิ่นฯ ที่รอดำเนินคดีอยู่

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังโซซัดโซเซกับสงครามชนชั้น ซึ่งกลุ่มเสื้อแดงกำลังตกในภาวะยุ่งยาก เนื่องจากในระดับสูงมีทั้งฝ่ายคลั่งเจ้า และฝ่ายต้องการเป็นสาธารณรัฐ

สมเด็จพระบรมฯ ทรงเป็นนายทหารที่กล้าแกร่ง ด้วยพระปรีชาสามารถในการปฏิบัติการหลายแขนง – ทรงเชี่ยวชาญในการปะทะกับผู้ก่อการร้าย – พระองค์ทรงดำเนินชีวิตส่วนพระองค์อย่างอิสรเสรี

แท้จริงแล้ว ทักษิณได้ชี้ให้ชาวไทยได้รำลึกว่า พระบารมีของสมเด็จพระบรมฯ จะทรงผงาดเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีความเป็นอิสระ

ไล่ออก ข้าราชการสำนักพระราชวังถ่ายรูปเสื้อแดงชุมนุม
Thu, 2010-03-25
ที่มา – ประชาไท

25 มี.ค.53 เว็บไซต์มติชนรายงานว่า ได้มีหนังสือจาก สำนักพระราชวัง มีคำสั่งเกี่ยวกับการไล่ออกข้าราชการ ที่ไปถ่ายรูปบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 23 มีงนาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อความดังนี้

ด้วยเรืออากาศเอกสมาน อ้นชนะ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกงานบริหารและธุรการ ฝ่ายราชสำนักงานบริหารนโยบายและวิทยาการราชสำนัก กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ตำแหน่งเลขที่ 2423 รับเงินเดือนอันดับ ท.5 ชั้น 22,220 บาท ได้กระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยมีกรณีความผิดกล่าวคือ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำวัน เรืออากาศเอกสมานได้ละทิ้งหน้าที่ไปเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองที่บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพมหานคร โดยแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ อันเป็นการประพฤติไม่เหมาะสม ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกระทำการโดยพลการ ทำให้เสื่อมเสียต่อพระเกียรติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และหน่วยงานราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในการนี้ จึงมีพระราชบัณฑูรให้ลงโทษไล่ออก จากราชการ

สำนักพระราชวังพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของเรืออากาศเอกสมาน อ้นชนะ เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงลงโทษไล่ออกจากราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 11 และมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552 จึงให้ลงโทษเรืออากาศเอกสมาน อ้นชนะ ออกจากราชการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: