สัมมนาสาธารณะ:การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-8 พ.ย.

November 5, 2007

กำหนดการงานสัมมนาสาธารณะ

หัวข้อ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ และการคัดค้านของโลกไซเบอร์ : จากตำราสู่การปฏิบัติจริง”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

ณ ห้องประชุม 105 อาคาร มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์รณรงค์นโยบายสื่อมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEST) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)

13.00 น. ลงทะเบียน

13.15 น. ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดย คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.20 น. การอภิปรายในที่ประชุม : ทฤษฎี
ดร. โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการ CEST
คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกรรมาธิการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (DSI)

14.15 น. เปิดอภิปรายซักถาม

14.30 น. พักการสัมมนา

15.15 น. การอภิปรายบนเวที : การปฏิบัติจริง
คุณมณีรัตน์ พลิพัฒน์ รองเลขานุการ กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (คุณไชยกร อภิวัฒโนกุล Chief Security Officer บริษัท PTT ICT Solution แทน)
คุณจีรนุช เปรมชัยพร เว็บไซต์ prachatai.com
คุณสฤณี อาชวานันทกุล บล็อกเกอร์

16.00 น. เปิดให้อภิปรายซักถามในวง

16.30 น. จบการอภิปราย

One Response to “สัมมนาสาธารณะ:การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-8 พ.ย.”


  1. ขอบคุณคับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: