กำหนดการงานสัมมนาสาธารณะ

หัวข้อ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ และการคัดค้านของโลกไซเบอร์ : จากตำราสู่การปฏิบัติจริง”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

ณ ห้องประชุม 105 อาคาร มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
ศูนย์รณรงค์นโยบายสื่อมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEST) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
Read the rest of this entry »

Schedule for public seminar on

“The new computer crime act and cyber-dissidence:

From theory to practice”

On 8 November 2007

At the meeting room 105, Maha Chulalongkorn Building,

 Chulalongkorn University

The seminar is jointly organized by

Thai-Media Policy Advocacy Center (Thai-MPAC), Faculty of Communication Arts,

Center for Ethics in Science and Information Technology (CEST), Faculty of Arts, Chulalongkorn University,

and the Campaign for Popular Media Reform (CPMR)

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: