เซ็นเซอร์ลามถึงเอกชน ซีเอ็ดไม่ขาย ‘ฟ้าเดียวกัน’

June 23, 2007

ปก ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : ก้าวต่�ไปข�งสังคมไทย

ร้านหนังสือซีเอ็ด เซ็นเซอร์ตัวเอง ไม่ขายวารสารฟ้าเดียวกันฉบับล่าสุด โดยบทความหนึ่งในฉบับนี้ คือ ‘คำให้การเรื่องสถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมเซ็นเซอร์’ และมีสองบทความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


ประชาไท – 23 มิ.ย. 50 นาย ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน เปิดเผยว่า สายส่งเคล็ดไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ได้แจ้งว่า ซีเอ็ด ซึ่งมีร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำนวน 233 สาขาทั่วประเทศ ปฏิเสธที่จะวางจำหน่าย วารสารฟ้าเดียวกัน ฉบับที่ 18 ‘ก้าวต่อไปของสังคมไทย’ เนื่องจากพิจารณาเนื้อหาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

ก่อนหน้านี้ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ปฏิเสธที่จะวางจำหน่ายวารสารฟ้าเดียวกันตั้งแต่ฉบับที่ 12 ‘สถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย’ เป็นต้นมา

สำหรับ ฟ้าเดียวกัน ฉบับที่ 18 (เมษายน – มิถุนายน 2550) ‘ก้าวต่อไปของสังคมไทย’ มีเนื้อหา อาทิ ‘70 ก้าวต่อไปของสังคมไทย พิจารณาในด้านนิติธรรม นิติรัฐ และรัฐธรรมนูญ’ โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ‘โภคทรัพย์แห่งราชวงศ์’ โดย ผู้สื่อข่าวเอเชียเซนติเนล ‘จุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์’ โดย สมถวิล ลีลาสุวัฒน์ ‘คำให้การเรื่องสถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมเซ็นเซอร์’ โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์


ที่มา: ประชาไท, เซ็นเซอร์ลามถึงเอกชน ซีเอ็ดไม่ขาย ‘ฟ้าเดียวกัน’, 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550

3 Responses to “เซ็นเซอร์ลามถึงเอกชน ซีเอ็ดไม่ขาย ‘ฟ้าเดียวกัน’”

 1. lek Says:

  I think it’s their judgment na krub. It probably had nothing to do with the order from Government.

  Can you point out which article that they didn’t like? Can you post it?

 2. Pasok Nikorn Says:

  Why are we Thais so insecure about our monarchy that we suppress anything even remotely controversial that has to do with this revered institution? Those who believe they are protecting the monarchy by blocking commentary and criticism are in fact weakening it. His Majesty himself has publicly welcomed criticism, yet those who claim to have his best interests at heart continue to smother this vital institution in secrecy and overprotectiveness. It is time we showed our respect for the King by heeding his wise words.

 3. Sarit Says:

  Welcome to Thailand.
  Land of …


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: