รมต.ไอซีที สายตรงประชาไท – “รู้สึก” “เสียดสี”

June 2, 2007

แจ้งผู้อ่าน รมต.ไอซีที สายตรงประชาไทอีกครั้งหนึ่ง

ประชาไท – 1 มิ.ย. 50 นาย สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรสายตรงมายังโทรศัพท์ส่วนตัวของนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้จัดการเว็บไซต์ประชาไท 2 ครั้งในวันเดียวกัน คือ เวลา 13.43 น. และ 18.42 น.

นายสิทธิชัยกล่าวกับผู้จัดการเว็บไซต์ประชาไทว่า มีเพื่อนนักข่าวและประชาชน โทรไปยังรัฐมนตรีว่า ในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ประชาไทมีข้อความเสียดสี (ประชาไทยังไม่ทราบชัดว่า การเสียดสีนั้นหมายถึงเสียดสีผู้ใดและอย่างไร) ซึ่งทางประชาไทได้ตอบกลับโดยขอบคุณ พร้อมทั้งขอให้ระบุตำแหน่งของเนื้อหาที่มีปัญหา

จากนั้นรัฐมนตรีได้ให้เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งกับกองบรรณาธิการ ถึงรายละเอียดและตำแหน่งของกระทู้ 1 กระทู้ที่มีปัญหา แต่ปรากฏว่ากองบรรณาธิการได้ลบข้อความในกระทู้นั้นไปแล้ว

ด้านนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้จัดการเว็บไซต์ประชาไทกล่าวว่า คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางไอซีทีมีความพยายามทำงานบทบาทหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เนื่องจากที่ผ่านมา ประชาไทได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากทางกระทรวงไอซีทีตลอดมา

ตลอดมานั้น นโยบายของเว็บไซต์ประชาไทมีระบบจัดการและตัดสินใจที่ชัดเจนในการพิจารณาลบข้อความที่ ‘หมิ่นประมาท’ และ ‘หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ’ และหากมีการแจ้งข้อความ กองบรรณาธิการยินดีพิจารณาความคิดเห็นเหล่านั้น ภายใต้หลักการพื้นฐานเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเนื้อหาในเว็บไซต์ประชาไทมีหลายส่วน และมีจำนวนผู้ที่อ่านและแสดงความคิดเห็นที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น การช่วยกันดูแลข้อความหมิ่นประมาทและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความในเว็บบอร์ด จะสามารถบรรเทาภาระการตรวจสอบเนื้อหาของกองบรรณาธิการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การแจ้งข้อความที่ผิดต่อหลักกฎหมาย ไม่ว่าจากผู้ใด จึงเป็นความกรุณาอย่างสูงที่กองบรรณาธิการรู้สึกยินดีและขอบคุณ

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากเนื้อหาในเว็บไซต์มีหลายส่วนและมีจำนวนมากนั้น การร่วมด้วยช่วยกันดูแลเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ หากการแจ้งนั้น ไม่ใช่เพียงจาก ‘ความรู้สึก’ แต่แจ้ง โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของเนื้อหาที่มีปัญหา

ทั้งนี้การโทรศัพท์มายังกองบรรณาธิการของรัฐมนตรีไอซีทีนั้น มีขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 50 แจ้งว่ามีเสียงเตือนมาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 50 แจ้งว่ามีเสียงเตือนจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และครั้งที่สามคือวันที่ 1 มิ.ย. 50 แจ้งว่ามีเสียงเตือนจากสื่อมวลชนและประชาชน

ด้านสื่ออื่นๆ เช่น สำนักข่าวเนชั่น และกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิชัย โภไคยอุดม รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า ทีมงานของกระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในข่าวนี้มีคำสัมภาษณ์ของ รมว.ไอซีทีที่ระบุว่า “หากพบว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าข่ายสร้างความแตกแยก หรือก่อความไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ก็ดำเนินการสั่งปิดทันที” ซึ่งแตกต่างจากการกลั่นกรองเนื้อหาที่ผ่านมา ที่อยู่บนหลักการเรื่องการลบข้อความหมิ่นประมาทและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

รมว.ไอซีทียังกล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือเจ้าของเว็บไซต์ที่เปิดให้มีการเขียนข้อความผ่านเว็บบอร์ด ให้ใช้ความระมัดระวังและติดตามลบข้อความที่นำไปสู่การปลุกระดมจนเกิดความ วุ่นวาย เนื่องจากล่าสุดมีการเขียนข้อความในลักษณะดังกล่าวในเว็บไซต์ ‘ประชาไท’ และเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ดอตคอม ซึ่งขอให้ทางเว็บไซต์ลบข้อความดังกล่าวออกแล้ว

ทั้งนี้หลังจากที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทยแล้วนั้น พบว่ามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ประชาไทมากขึ้น 1 เท่าตัว คือ มีจำนวน 200,000 คลิกต่อวัน โดยประชาไทมีพื้นที่ของ ‘สนามสำรอง’ ไว้รองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ กำลังดำเนินการเปิดเว็บไซต์ประชาไท ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มช่องทางของผู้อ่านให้กว้างขึ้นในเร็วๆ นี้


ที่มา: ประชาไท, 1 มิ.ย. 2550, “แจ้งผู้อ่าน รมต.ไอซีที สายตรงประชาไทอีกครั้งหนึ่ง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: สำนักข่าวชาวบ้าน, 1 มิ.ย. 2550, “เนื่องมาจากเว็บบอร์ด ยักษ์ตาเดียวสะกิดประชาไท(อีกครั้ง)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: