ประณามเซ็นเซอร์เว็บค้านเผด็จการ — ฟ้าเดียวกัน

May 29, 2007

“คิดเพื่อตัวคุณเอง และปล่อยให้คนอื่นได้รื่นรมย์กับอภิสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นบ้าง”
“Think for yourselves and let others enjoy the privilege to do so too.”
— วอลแตร์, Essay on Tolerance

ประชาไท – 28 พ.ค. 50 สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ออกแถลงการณ์ประณามการปิดเว็บไซต์ของกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ (www.saturdayvoice.no-ip.info) กลุ่มคนรักทักษิณ (www.hi-thaksin.org) และเว็บไซต์อื่นๆ อีกจำนวนมาก ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยระบุประณามการใช้อำนาจเถื่อนในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทุกชนิด แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ตรงกับความคิด ความเชื่อของบุคคล เนื่องจากในสังคมเสรีประชาธิปไตย เสรีภาพในการสื่อสารเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ล่วงละเมิดมิได้

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้องค์กรสื่อต่างๆ ที่เคยมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์การปิดกั้นสื่ออย่างแข็งขันในยุครัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร อาทิ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ฯลฯ และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ไม่เช่นนั้น บรรทัดฐานในเรื่องการปิดกั้นสื่อของพวกเขาจะมีเฉพาะรัฐบาลทักษิณ แต่ละเลยการกระทำของคณะรัฐประหาร


ประณามปิดเว็บไซต์

ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการชี้นำของหัวหน้าคณะรัฐประหาร พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และหัวหน้ารัฐบาลรัฐประหาร พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ปิดเว็บไซต์ของกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ (www.saturdayvoice.no-ip.info) กลุ่มคนรักทักษิณ (www.hi-thaksin.org) และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากด้วยข้อหาครอบจักรวาลว่าเป็น “เครือข่ายทักษิณ” พร้อมๆ กับการปูดข่าวเรื่องความรุนแรงของการชุมนุมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการ กระทำของตนเองนั้นทางสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวต่อไปนี้

1. เราขอประณามการใช้อำนาจเถื่อนในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทุกชนิด แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ตรงกับความคิด ความเชื่อของเราก็ตาม เพราะหลักการพื้นฐานสำหรับสังคมเสรีประชาธิปไตยแล้วเสรีภาพในการสื่อสารนั้น เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ล่วงละเมิดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเว็บไซต์ http://www.hi-thaksin.org ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลคอร์รัปชั่นของคณะรัฐประหารอย่างโดดเด่น ยิ่งกว่าสื่อมวลชนบางฉบับแล้วยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่เป็นการกลั่น แกล้งทางการเมืองและเป็นการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างชัดเจน

2. เราขอเรียกร้องกับองค์กรสื่อต่างๆ ที่เคยมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์การปิดกั้นสื่ออย่างแข็งขันในยุครัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ฯลฯ ตลอดจนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทุกท่านต้องออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจน เพราะมิเช่นนั้นบรรทัดฐานในเรื่องการปิดกั้นสื่อของท่านจะมีเฉพาะรัฐบาล ทักษิณเท่านั้น แต่ละเลยการกระทำของคณะรัฐประหาร โดยเฉพาะองค์กรด้านสื่อ 3 องค์กรแรกที่เอ่ยนาม ต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าบำเหน็จรางวัลที่ได้จากคณะรัฐประหารในการดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้ทำให้บรรทัดฐานของท่านผิดเพี้ยน

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
http://www.sameskybooks.org
28 พฤษภาคม 2550


ที่มา: ประชาไท, 28 พ.ค. 2550 ประณามเซ็นเซอร์เว็บคนรักทักษิณ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: