เครือข่ายตอร์ (Tor)

December 9, 2006

เครือข่ายตอร์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การใช้เครือข่ายตอร์เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถหลบหลีกการปิดกั้นข่าวสารได้ ตอร์พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอิเล็กทรอนิกส์ฟรอนเทียร์ (Electronic Frontier Foundation) ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างวิธีการติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัย เว็บไซต์หลักของตอร์อยู่ที่ http://tor.eff.org

หมายเหตุ: ถ้าเข้าเว็บหลักของตอร์ไม่ได้แสดงว่าเว็บดังกล่าวอาจถูกบล็อค ให้ติดตั้งตอร์ตามขั้นตอนในบทความการติดตั้งตอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดตอร์จากเว็บสำรองตามรายชื่อเหล่านี้

การปิดกั้นเว็บไซต์
ปกติเมื่อเราจะเรียกดูเว็บไซต์หนึ่ง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์จะพยายามติดต่อโดยตรงไปยังเว็บไซต์นั้น

tor_directconnect.png

รูปที่ 1 การอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.info.real (ซึ่งเป็นเว็บที่สมมติขึ้น) ในอุดมคติ
(กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ได้ติดต่อกับเครื่องดังกล่าวโดยไม่ผ่านเครื่องระหว่างทางอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างประเทศ การอ่านข้อมูลต่าง ๆ จะต้องทำผ่านระบบของ ISP ดังแสดงในรูปด้านล่าง

tor_ispconnect.png
รูปที่ 2 การอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.info.real ในความเป็นจริง
(กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

ด้วยลักษณะการเชื่อมต่อดังกล่าว ทำให้ ISP หรือหน่วยงาน บริษัทอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ สามารถตัดการเชื่อมโยงของเราได้ โดยอาจทำได้โดยการส่งข้อมูลกลับมาที่เครื่องของเราว่าเว็บไซต์ดังกล่าวหยุดทำงาน หรืออาจจะโอนการหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการค้นหาให้ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ เช่นหน้าของ cyberclean ดังแสดงดังรูปถัดไป

tor_ispblock.png

รูปที่ 3 การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บ http://www.info.real
(กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

การทำงานของตอร์
หลังจากที่เราได้ติดตั้งระบบตอร์ และได้ตั้งค่าให้ระบบใช้เว็บบราวเซอร์ผ่านทางตอร์แล้ว การติดต่อสื่อสารของเราจะกระทำผ่านเครื่องตัวกลางซึ่งเป็นเครื่องในระบบของตอร์ ภาพการเชื่อมต่อแสดงดังรูป

tor_tornet.png
รูปที่ 4 การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายตอร์
(กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

เครื่องตัวกลางทั้งสามเครื่องจะถูกเลือกแบบสุ่มจะเครื่องที่มีอาสาสมัครได้ติดตั้งระบบให้บริการตอร์ไว้ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งไปมาทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสเพื่อทำให้เครื่องที่อยู่ระหว่างทางทุกเครื่อง (ยกเว้นเครื่องสุดท้าย) ไม่ทราบว่าเราต้องการเชื่อมต่อไปยังเครื่องใด และเครื่องสุดท้ายที่ติดต่อไปยัง http://www.info.real ก็จะไม่ทราบด้วยเช่นกันว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง (นั่นคือไม่ทราบว่าเราคือใคร)

ถ้าเรานำระบบของ ISP เข้ามาพิจารณาด้วยจะเป็นดังนี้

tor_torthrough.png
รูปที่ 5 เครือข่ายตอร์กับระบบ ISP
(กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

สมมติให้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องตัวกลางที่ 1 กับเครื่องตัวกลางที่ 2 ต้องกระทำผ่านเครือข่ายของ ISP ในกรณีนี้ระบบของ ISP จะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา นอกจากนี้ยังไม่ทราบด้วยว่าการติดต่อนี้มีระบบปลายทางคือ http://www.info.real

สังเกตว่า ด้วยวิธีการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ ระบบรวมศูนย์เช่นระบบของ ISP จะไม่สามารถปิดกั้นการเรียกดูข้อมูลที่ http://www.info.real ได้ ถ้า
1. เครื่องตัวกลางสุดท้ายของระบบ Tor อยู่นอกประเทศ ซึ่งจะทำให้เครื่องดังกล่าวเชื่อมต่อกับ http://www.info.real ได้โดยตรง
2. ระบบของ ISP ไม่พยายามหรือไม่สามารถจะปิดกั้นการติดต่อของเครือข่ายตอร์ โดยปกติแล้วการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องตอร์นั้นจะกระทำเหมือนการส่งข้อมูลทั่วไป (เช่นการส่งเมล์ การพูดคุยผ่านโปรแกรมสื่อสาร) ถ้า ISP ไม่พยายามหรือไม่สามารถปิดกั้นเครื่องให้บริการเครือข่ายตอร์ทุก ๆ เครื่อง เราก็ยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้ ในปัจจุบันจำนวนเครื่องที่ให้บริการระบบตอร์นั้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และถ้ามีการตั้งเครื่องให้บริการตอร์ในประเทศจำนวนหนึ่งด้วย ก็จะทำให้การปิดกั้นระบบดังกล่าวทำได้ยากขึ้น

นอกจากนี้ระบบตอร์นั้นพัฒนาแบบรหัสเปิด ซึ่งทำให้ในอนาคตถ้ามีการพยายามปิดกั้นระบบตอร์มากขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ อาสาสมัครทั้งในและนอกประเทศอาจร่วมมือกันปรับแต่งระบบให้ยังสามารถทำงานต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม เคยมีความพยายามในการปิดกั้นการเข้าใช้เว็บไซต์ tor.eff.org โดยกระทรวงไอซีทีแล้ว ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามปกติ

การติดตั้งระบบตอร์
สำหรับการติดตั้งระบบตอร์ให้ดูที่บทความการติดตั้งตอร์

อนาคตของตอร์
เครือข่ายตอร์จะปลอดภัยมากขึ้นถ้ามีผู้ใช้เพิ่มจำนวนขึ้น นอกจากนี้ความเร็วในการใช้งานและประสิทธิภาพยังขึ้นกับจำนวนมีอาสาสมัครที่จะอุทิศเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการตอร์ สังเกตว่าเมื่อใช้งานผ่านระบบตอร์ความเร็วในการเชื่อมต่อจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ตอร์เป็นซอฟต์แวร์เสรี พัฒนาภายใต้การสนับสนุนของ EFF ซึ่งในปัจจุบันไม่มีงบประมาณให้กับการพัฒนาต่อไปแล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใช้เงินจากการบริจาค สำหรับผู้ใช้ที่อยากช่วยสนับสนุนตอร์สามารถอุทิศแรง เวลา และเครื่อง ในการพัฒนาและเผยแพร่ตอร์ได้ โดยดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ตอร์

เอกสารเพิ่มเติม
1. เว็บไซต์ตอร์
2. บทความตอร์ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
3. NGO in a Box – Security Edition
4. ตอร์พาร์ค

3 Responses to “เครือข่ายตอร์ (Tor)”


  1. […] ปัจจุบันระบบของตอร์ (Tor) ได้พัฒนาให้สามารถติดตั้งและใช้ได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมตอร์พาร์ค (Torpark) ซึ่งเป็นเว็บบราวเซอร์ที่มีการติดตั้งระบบตอร์ไว้พร้อมให้ใช้งานได้เลยอีกด้วย (อ่านรายละเอียดของตอร์ได้จากบทความที่แล้ว) […]


  2. […] รายละเอียด tor คืออะไร?: https://facthai.wordpress.com/2006/12/09/tor-network/ […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: