รายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น (ข้อมูลวันที่ 13 ตค 49) หน้าที่ 2

December 9, 2006

รายชื่อพร้อมด้วยรายละเอียดของประเภทการปิดกั้น
The MICT block list.

ก่อนหน้า: หน้าที่ 1, ดูต่อ: ดาวน์โหลด: mict-blocklist-13-10-06csv.txt แฟ้มข้อมูลอยูในรูปแบบ csv สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณทั่วไป
Previous: page1, Next: Please download: mict-blocklist-13-10-06csv.txt The data is in csv-format; it can be opened by any spreadsheet software.

3197 19/06/06 6 http://www.betbull.com 62.25.109.143
3196 19/06/06 6 betbull.com  
3195 19/06/06 6 skybet.com 193.16.108.70
3194 19/06/06 6 http://www.skybet.com 193.16.108.70
3193 28/09/06 6 sportsinteraction.com 66.212.226.133
3192 28/09/06 6 http://www.sportsinteraction.com 66.212.226.154
3191 19/06/06 6 212.118.245.137 212.118.245.137
3190 19/06/06 6 lad268.com  
3189 19/06/06 9 http://www.lad268.com 212.118.245.137
3188 28/09/06 9 dirtfiles.com 69.90.220.130
3187 28/09/06 8 http://www.dirtfiles.com 69.90.220.130
3186 28/09/06 8 usaverybad.no- ip.info 8.4.112.108
3185 15/06/06 9 proxyweb.net 65.110.6.33
3184 28/09/06 6 http://www.proxyweb.net 65.110.6.45
3183 28/09/06 6 hhn1.hawaiihighspeed.net/  
3182 05/06/06 8 profiles.yahoo.com/ bhumibol 206.190.57.26
3181 05/06/06 8 http://www.profiles.yahoo.com/ bhumibol 216.109.112.135
3180 07/06/06 6 http://www.hawaiihighspeed.net  
3179 14/06/06 6 hawaiihighspeed.net  
3178 28/09/06 6 hhn2.hawaiihighspeed.net  
3177 28/09/06 6 hhn1.hawaiihighspeed.net  
3176 28/05/06 6 hi- res- porn.com 63.223.48.134
3175 28/05/06 6 http://www.hi- res- porn.com 63.223.48.134
3174 28/05/06 6 watch1on1.nl  
3173 28/05/06 6 http://www.watch1on1.nl 80.69.163.19
3172 28/05/06 6 67.159.21.61 67.159.21.61
3171 28/05/06 6 67.159.21.60 67.159.21.60
3170 07/06/06 6 http://www.hhnw.net  
3169 07/06/06 6 hhnw.net  
3168 14/06/06 6 67.159.21.62 67.159.21.62
3167 14/06/06 6 67.159.6.198 67.159.6.198
3166 14/06/06 6 67.159.6.197 67.159.6.197
3165 14/06/06 6 67.159.6.196 67.159.6.196
3164 14/06/06 6 67.159.6.194 67.159.6.194
3163 30/05/06 6 hhn1.hwhs.biz  
3162 29/05/06 6 hhn2.hwhs.biz  
3161 28/09/06 6 hhn2.hawaiipicposts.net 208.53.135.250
3160 28/09/06 6 hhn1.hawaiipicposts.net 208.53.135.250
3159 28/09/06 6 http://www.bhumiphol.hawaiipicposts.net 208.53.135.250
3158 28/09/06 6 bhumiphol.hawaiipicposts.net 208.53.135.250
3156 17/05/06 6 hhn1.hawaiianpimponline.net 67.159.6.196
3155 17/05/06 6 hhn2.hawaiianpimponline.net 67.159.6.195
3154 04/06/06 6 http://www.bhumipol.hawaiianpimponline.net  
3153 04/06/06 6 bhumipol.hawaiianpimponline.net  
3152 04/06/06 6 http://www.hawaiianpimponline.net  
3151 04/06/06 6 hawaiianpimponline.net  
3150 13/05/06 6 herevcd4.com/ 216.131.78.202
3149 13/05/06 6 http://www.herevcd4.com/ 216.131.78.202
3148 13/05/06 6 herevcd6.com/ 216.131.78.203
3147 13/05/06 6 http://www.herevcd6.com/ 216.131.78.203
3146 28/09/06 6 http://www.cz.podzone.net 203.149.62.240
3145 28/09/06 6 cz.podzone.net 203.149.62.240
3144 28/09/06 6 http://www.sanookx.com  
3143 28/09/06 6 sanookx.com  
3142 28/09/06 6 bestourporn.com 69.31.86.155
3141 28/09/06 6 http://www.bestourporn.com 69.31.86.155
3140 09/05/06 6 http://www.fuckingboyz.com 88.214.194.38
3139 09/05/06 6 fuckingboyz.com 88.214.194.38
3138 04/06/06 6 bhumipol.hwphdnw.net  
3137 11/06/06 8 hawaiianpimp.net 63.251.92.195
3136 07/05/06 6 xr.th.gs 221.128.79.210
3135 07/05/06 6 http://www.xr.th.gs 221.128.79.210
3133 22/05/06 6 xtrateens.com 66.230.180.250
3132 11/06/06 6 hhn1.hhnw.net  
3131 04/06/06 6 http://www.mict.hwphdnw.net  
3130 04/06/06 6 mict.hwphdnw.net  
3129 14/06/06 6 66.90.73.31 66.90.73.31
3128 28/09/06 6 http://www.sexstory.com 64.156.26.75
3127 24/05/06 6 http://www.hwphdn.net  
3126 24/05/06 6 hwphdn.net  
3124 11/06/06 6 hhn2.hhnw.net  
3123 14/06/06 6 hwphdnw.net  
3122 28/09/06 6 hidebehind.net 64.72.123.156
3121 28/09/06 6 http://www.hidebehind.net 64.72.123.156
3120 15/06/06 9 snoopblocker.com 65.110.6.40
3119 15/06/06 7 http://www.snoopblocker.com 65.110.6.40
3116 07/06/06 8 puloinfo.net 194.9.94.24
3115 08/05/06 9 http://www.puloinfo.net 194.9.94.24
3114 28/09/06 6 doopic.com  
3113 28/09/06 6 http://www.doopic.com  
3112 06/04/06 6 http://www.shockice.com 64.69.45.137
3109 28/09/06 6 ibcbet.com 202.165.131.245
3108 28/09/06 6 http://www.ibcbet.com 134.159.148.205
3107 28/09/06 6 http://www.ohnisitx.com  
3106 28/09/06 6 ohnisitx.com  
3105 26/03/06 6 shockice.com 64.69.45.137
3104 28/09/06 6 story1.100free.com 205.134.160.58
3103 28/09/06 6 yingsao.tk 217.119.57.19
3102 30/05/06 6 http://www.webxstory.it.tt 213.239.203.47
3101 24/03/06 6 webxstory.it.tt 213.239.203.47
3100 24/05/06 6 http://www.webxstory.us.tt 213.239.203.47
3099 28/09/06 6 story.100free.com 205.134.160.10
3097 28/09/06 6 http://www.army2004.com 202.142.212.25
3095 24/03/06 6 http://www.thainisits.com 203.147.62.240
3094 14/03/06 6 http://www.cumeruption.com 204.15.224.2
3093 14/03/06 6 http://www.cumcovered- glasses.com 66.28.193.140
3092 28/05/06 6 http://www.cum- shots- group- sex.com 38.113.80.90
3091 14/03/06 6 http://www.cremierxxx.com 204.15.224.2
3090 28/09/06 6 http://www.creampie- mania.com 64.86.91.92
3089 28/09/06 6 http://www.crazyadult.com 209.9.171.100
3088 14/03/06 6 http://www.craveporn.com 66.115.135.168
3087 14/03/06 6 http://www.cooliobabes.org 66.230.184.194
3086 31/05/06 6 http://www.comecum.net 64.255.161.49
3085 14/03/06 6 http://www.collegefuckfest.com 66.115.130.54
3084 14/03/06 6 http://www.cohf- galleries.com 64.38.247.142
3083 14/03/06 6 http://www.cohf- cohf.com 66.28.193.140
3082 28/09/06 6 http://www.cocksuckingplace.com 66.154.120.120
3081 14/03/06 6 http://www.cocksandtits.com 38.100.235.38
3080 14/03/06 6 http://www.clixxx4porn.com 66.154.57.1
3079 13/03/06 6 http://www.cityhardcore.net 209.200.1.113
3078 13/03/06 6 http://www.chubbylinks.com 66.115.135.164
3077 13/03/06 6 http://www.chopsmiths.com 204.13.53.161
3076 28/05/06 6 http://www.cherryfuckers.com 66.228.112.20
3075 24/05/06 6 http://www.cfnmparty.co.uk 66.154.3.28
3074 28/09/06 6 http://www.cfnm- party- sex.com 66.112.213.166
3073 28/09/06 6 http://www.celebsfan.com 216.8.177.28
3072 13/03/06 6 http://www.celebrities- nudes.com 84.40.20.171
3071 28/09/06 6 http://www.celebfrenzy.net 64.111.214.53
3070 13/03/06 6 http://www.cartoonpornxxx.com 66.28.193.140
3069 13/03/06 6 http://www.cartoon69.com 216.7.89.29

3 Responses to “รายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น (ข้อมูลวันที่ 13 ตค 49) หน้าที่ 2”


  1. […] รายชื่อพร้อมด้วยรายละเอียดของประเภทการปิดกั้น The MICT block list.ดูต่อ: หน้าที่ 2 Next: page 2 […]

  2. bob Says:

    i hate this fuckin shit i want 2 get on myspace

  3. bob Says:

    this shit i fuckin hate


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: