วิเคราะห์: รายการบล็อกเว็บไซต์ โดยกระทรวงไอซีที (จนถึง 13 ต.ค. 2549)

December 3, 2006

[In English: Analysis: MICT Blocklist, 13 October 2006]

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด ในรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม 2,475 เว็บไซต์ (เว็บไซต์บางแห่งอาจจะถูกปลดการบล็อกแล้วเนื่องจากยอดที่ทางกระทรวงฯ แสดงมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีเว็บไซต์ไหนเข้าประเภทที่ 1-3 ในขณะที่มีเว็บไซต์เพียงจำนวนน้อยที่เข้าประเภทที่ 4 และ 5 แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเพราะเหตุใดที่ทำให้เว็บไซต์นั้นจำต้องถูกบล็อก
ส่วนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่คาดเดาได้คือ ในประเภทที่ 6 ซึ่งเกี่ยวกับภาพลามกและสิ่งยั่วยวนอื่นๆ ภาพลามกนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในไทย โดยวิธีการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำคือ การส่งเรื่องไปยังตำรวจสากล ให้ไปดำเนินการเอาสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ แต่วิธีการที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้ในปัจจุบันนั้น ไม่มีทางที่จะสามารถไปหยุดการเผยแพร่ภาพลามกในประเทศไทยหรือที่ไหนๆ ได้ เพราะว่ามีเว็บไซต์ประเภทนี้มากกว่าสิบล้านเว็บไซต์

จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาจากรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ประเภทที่ 7 นั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ปกปิดตัวผู้ใช้ (anonymous proxy server) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ที่ต้องการเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ต วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในเชิงนโยบายสังคม และยังละเมิดต่อมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยโทรคมนาคม

ประเภทที่ 8 เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ว่าด้วยการเมืองไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปลดปล่อยปัตตานี ซึ่งเท่าที่รู้องค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรต้องห้ามในไทยแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรต้องห้าม แต่ถูกต้องแล้วหรือที่จะไปปิดเว็บไซต์ของพูโลในการเรียกร้องขอความยุติธรรมกับสหประชาชาติ นี่ก็เช่นกันเป็นนโยบายเชิงสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและละเมิดมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยโทรคมนาคม

ประเภทที่ 9 เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ไทย เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะไปอ่านข้อความในเว็บไซต์เหล่านั้น เราจึงต้องศึกษาจากพฤติกรรมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เคยทำคือ การปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเยลทั้งหมด ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีสมาชิกในพระราชวงศ์จำนวนหนึ่งเป็นศิษย์เก่า

อย่างไรก็ตามในรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ปรากฏว่าไม่มีจัดประเภทแต่อย่างใด ในขณะที่การจัดประเภทยังมีอยู่ และประเภทที่ 6 ก็เต็มไปด้วยเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ภาพลามก แต่ประเภทนี้ก็ถูกนำมาใช้ปนกับเรื่องพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ปกปิดตัวผู้ใช้ และข้อความที่เกี่ยวกับการเมืองไทย และยังเป็นครั้งแรกที่ในรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในประเภทนี้ มีเว็บไซต์การพนันบนอินเตอร์เน็ตด้วย

ประเภทที่ 7 แม้จะยังเกี่ยวกับพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ปกปิดตัวผู้ใช้เป็นหลัก แต่ก็ถูกนำไปใช้กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเมืองไทยและสถานการณ์นองเลือดในภาคใต้

ประเภทที่ 8 โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีข้อความเกี่ยวกับการเมืองไทย แต่ปัจจุบันถูกนำไปใช้กับพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ปกปิดตัวผู้ใช้ เว็บไซต์ของ BBC 1, BBC 2, CNN, Yahoo News, Seattle P-I, The Age, Amazon.com, Amazon UK และ Yale University Press ที่มีบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และทักษิณ

ประเภทที่ 9 ปัจจุบันใช้กับเว็บไซต์ที่ต่อต้านการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายนของไทย รวมถึงเว็บไซต์ที่มีบทความวิเคราะห์การเมืองไทย และพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ปกปิดตัวผู้ใช้

ในเดือนกันยายน ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เริ่มการบล็อกการเข้าชมหน้าเว็บที่ถูกทดบันทึกไว้ (หน้าแคช) ผ่านทางเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล เช่น กูเกิล และยาฮู เป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนใช้ไอพีร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ อีก 30 เว็บไซต์ที่ thaiis.com โดยทาง thaiis.com ได้ทำการบล็อกไอพีดังกล่าวหลังจากได้รับการร้องขอทางโทรศัพท์จากหน่วยงาน Cyber Inspector ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวันที่ 29 กันยายน และนี่เป็นสาเหตุให้เว็บไซต์อีก 30 แห่งโดนบล็อกไปด้วย และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ในรายชื่อของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมของกระทรวงฯ ไม่ปรากฏยูอาร์แอล (URL – Uniform Record Locator) หรือที่อยู่เว็บ หรือหมายเลขไอพี (IP – Internet Protocol) ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแต่อย่างใด โดยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการปิดเว็บไซต์และกระดานแสดงความคิดเห็นของไทยโดยตรง โดยทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเลือกที่จะร้องขอต่อศาล และส่งเรื่องเรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และได้รับการออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในการปลดบล็อกจากกระทรวงฯ โดยทางศาลได้ออกคำสั่งอย่างชัดเจนว่า “ตำรวจนั้นไม่มีอำนาจที่จะไปบล็อกเว็บไซต์หรือร้องขอต่อศาลให้ทำการบล็อกเว็บไซต์ เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องจำพวกนี้” ส่วนเว็บไซต์อื่นๆ เช่น ประชาไท และพันทิป ได้เลือกวิธีที่จะเซ็นเซอร์ตัวเอง ในกรณีที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นที่อาจจะเข้าข่ายต้องห้าม

เว็บไซต์บางแห่งที่มียูอาร์แอลหลายแห่งแต่ใช้หมายเลขไอพีเหมือนกัน นี่ย่อมหมายถึงมีข้อความที่เหมือนกันแต่ตกอยู่ในประเภทแตกต่างกัน

ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังคงที่จะใช้การจัดประเภทเช่นเดิม แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ การจัดประเภทนั้นมีลักษณะที่เป็นการสุ่มเลือกมากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นความสับสนและไร้ระเบียบจัดการในกระทรวงฯ หรืออาจจะต้องการให้สาธารณะชนสับสนเอง

รายชื่อของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในปัจจุบันสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://i-am-thai.com หรือที่แท้จริงคือ http://cyberinspector.org/ict/modules/viewisp/login.php การเข้าชมเว็บไซต์จะนำผู้ใช้ไปยังหน้า login ที่มีปุ่มให้ลงทะเบียน แต่ว่าเมื่อผู้ใช้พยายามที่จะ login และใส่ password หรือลงทะเบียนใหม่ หน้าจอจะปรากฏข้อความคำว่า “User Already Exists” (มีชื่อผู้ใช้นี้อยู่แล้ว) เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ต้องการให้สาธารณะชนเข้าไปชม ข้าพเจ้าสงสัยว่าทางกระทรวงฯ ได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือไปจากการร้องขอต่อไอเอสพีไทยให้บล็อกเว็บไซต์ใหม่ และข้าพเจ้าคาดว่าทางตัวไอเอสพีเองคงจะเข้าไปดูเว็บไซต์นี้ และทำการบล็อกเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในรายชื่อเอง

หน้าจอสีเขียวของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้หายไป สำหรับเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในรายชื่อของวันที่ 29 พฤษภาคมของกระทรวงฯ เมื่อผู้ใช้พยายามจะเข้าไปชมเว็บไซต์เหล่านี้ หน้าจอของผู้ใช้จะปรากฏหน้าจอสีเขียวของทางหน่วยงาน CyberClean/CyberInspector ของกระทรวงฯ แทน แต่ในปัจจุบันผู้ใช้จะได้รับหน้าจอที่แสดงข้อความปฏิเสธการให้บริการเช่น Access Denied (policy_denied) (improper/obscene website), Network Error (tcp_error) และข้อความ browser error เช่น Can’t find the server, Can’t open the page (bad server response), Can’t open the page (server stopped responding) ผู้ใช้ถูกทำให้เชื่อว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากไอเอสพีหรือ จากเว็บเบราว์เซอร์ มากกว่าจะเป็นฝีมือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกจากนี้ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ร้องขอต่อกูเกิลประเทศไทย และกูเกิลสหรัฐอเมริกา ให้ทำการเซ็นเซอร์ตัวเอง โดยทางกูเกิลนั้นได้กำลังทำการศึกษาหาวิธีการที่จะทำการบล็อกหน้าที่ถูกทดบันทึกไว้ (หน้าแคช) อย่างสมบูรณ์จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไทย กูเกิลยังได้เสนอแนะให้ทางกระทรวงฯ ว่าทางบริษัทจะทำการบล็อกการค้นหาโดยการใช้คำสำคัญ (keyword searches) ที่เป็นวิธีการที่ใช้ในการปิดกั้นความคิดเห็นทางการเมืองในจีน แต่คำถามใหญ่ที่สำคัญคือ คำสำคัญนั้นมีอะไรบ้าง???

3320 10/13/06 9 tit-us.com 202.44.54.122
3319 10/13/06 9 http://www.tit-us.com 202.44.54.122
3318 9/29.06 9 tit-global.com 82.165.134.226
3317 9/29.06 9 http://www.tit-global.com 82.165.134.226
3305 9/28/06 9 19sep.org 202.142.213.21
3304 9/28/06 9 http://www.19sep.org 202.142.213.21
3238 6/29/06 9 207.150.221.95 207.150.221.95
3189 6/19/06 9 http://www.lad268.com 212.118.245.137
3188 9/28/06 9 dirtfiles.com 69.90.220.130
3185 6/15/06 9 proxyweb.net 65.110.6.33
3120 6/15/06 9 snoopblocker.com 65.110.6.40
3115 5/8/06 9 http://www.puloinfo.net 194.9.94.24
1743 6/14/06 9 proxify.com 70.85.195.142 ________________________________________________________________
3316 9/29/06 8 vayupak.com 216.128.20.147
3315 9/29/06 8 http://www.vayupak.com 216.128.20.147
3314 9/28/06 8 news.bbc.co.uk/2/hi/world/asia-pacific/5367936.stm 212.58.240.131
3313 9/28/06 8 news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/5367936.stm 212.58.240.131
3311 9/28/06 8 http://www.kruaklaibaan.com 216.16.246.114
3310 9/28/06 8 kruaklaubaan.com 216.16.246.114
3309 9/28/06 8 http://www.news.yahoo.com/s/ap/20060920/ap_on_re_as/king_vs_thaksin 216.109.112.135
3306 9/28/06 8 seattlepi.nwsource.com/national/1104AP_King_vs_Thaksin.html 66.77.128.27
3302 9/28/06 8 edition.cnn.com/2006/WORLD/asiapcf/09/20/thai.king.ap 64.236.29.112
3301 9/28/06 8 newsinfo.inq7.net/breakingnews/world/view_article.php?article_id=22114 65.200.204.204
3298 9/28/06 8 news.yahoo.com/s/ap/20060920/ap_on_re_as/king_vs_thaksin 68.142.194.21
3269 9/28/06 8 news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5367936.stm 212.58.240.145
3252 8/25/06 8 theage.com.au/news/business/thai-riches-hinged-on-wise-kings-prodigal-son/2006/06/27/1151 203.26.51.42
3251 9/28/06 8 http://www.theage.com.au/news/business/thai-riches-hinged-on-wise-kings-prodigal-son/2006/06/27/1151 203.26.51.42
3240 7/3/06 8 nisit.jconserv.net 206.216.155.100
3239 7/3/06 6 http://www.nisit.jconserv.net 206.216.155.100
3187 9/28/06 8 http://www.dirtfiles.com 69.90.220.130
3186 9/28/06 8 usaverybad.no-ip.info 8.4.112.108
3182 6/5/06 8 profiles.yahoo.com/bhumibol 206.190.57.26
3181 6/5/06 8 http://www.profiles.yahoo.com/bhumibol 206.190.57.26
3116 6/7/06 8 puloinfo.net 194.9.94.24
2838 5/16/06 8 http://www.amazon.com.uk/exec/obidos/ASIN/0300106823/203-4157180-0680751#product-details 87.238.85.129
2837 4/28/06 8 http://www.campusi.com/bookFind/asp/bookFindPriceLst.asp?prodid=0300106823 67.107.144.102
2836 9/28/06 8 all-asia.blogspot.com/2006/01/king-never-
smiles.html 72.14.219.191
2835 4/28/06 8 http://www.eslbase.com/cgi-bin/apf4/amazon_products_feed.cgi?Operation=ItemLookup&ItemId=0300106823 66.232.135.20
2834 5/14/06 8 http://www.amazon.com/gp/product/0300106823/qid=1138622663/ref=br_lf_b_1/103-2514421-2304639?n=4915& 207.171.166.102
2833 4/28/06 8 yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=0300106823 130.132.41.211
2664 4/28/06 8 pulo99-2000.netfirms.com 64.34.66.18
2663 4/18/06 8 http://www.pataninews.com 68.178.232.100
2662 4/18/06 8 http://www.patanistudents.com 64.74.223.5
2661 4/28/06 8 http://www.geocities.com/pulo99_2000 66.218.77.68
2660 4/28/06 8 pppb.org [NONE GIVEN]
2659 4/28/06 8 http://www.pppb.org [NONE GIVEN]
2658 11/22/05 8 http://www.mezzy.com 207.44.158.20
2657 4/28/06 8 http://www.geocities.com/pulosatu 66.218.77.68
2659 4/28/06 8 pulo1.netfirms.com 64.34.66.18
2516 12/21/04 8 pataninews.netfirms.com 64.34.66.18
2508 11/9/04 8 bloodsiam.fateback.com 216.65.1.200
1742 6/19/06 8 http://www.anonymouse.ws 85.195.119.22
1733 6/25/04 8 negara-patani.netfirms.com 64.34.66.18
1732 6/25/04 8 beritadaripatani.mine.nu 213.113.165.22
1731 5/16/06 8 manusaya.com 66.244.251.19
1730 5/16/06 8 http://www.manusaya.com 66.244.251.19
1412 4/28/06 8 http://www.manusaya.netfirms.com 64.34.66.18
1409 5/12/04 8 http://www.stayinvisible.com 72.232.7.18
1408 4/28/06 8 http://www.pulo.netfirms.com 64.34.66.18
1406 6/6/05 8 utusan.netfirms.com 64.34.66.18
1403 4/5/04 8 members.fortunecity.com/anuwong 66.179.229.20
________________________________________________________________
3119 6/15/06 7 http://www.snoopblocker.com 65.110.6.40
2605 7/15/05 7 mezzy.com 207.44.158.20
2517 5/16/06 7 hujiko.com 66.98.178.228
2515 6/19/06 7 anon.free.anonymizer.com [NONE GIVEN]
2514 11/15/04 7 http://www.kine.dyndns.org 71.234.29.48
2513 11/15/04 7 kine.dyndns.org 71.234.29.48
2509 11/9/04 7 http://www.geocities.com/bloodsiam 66.218.77.68
2505 4/18/06 7 http://www.ipzap.com 82.165.244.16
1747 5/16/06 7 http://www.proxify.com 66.98.179.210
1737 7/12/04 7 cybersyndrome.net 210.136.158.72
1736 5/9/06 7 http://www.cybersyndrome.net 210.136.158.72
1424 6/4/04 7 http://www.publicproxyservers.com 72.232.7.18
1422 6/4/04 7 http://www.proxyhunters.com 65.38.107.197
1413 6/19/06 7 anonymouse.ws 85.195.119.22
1411 5/12/04 7 http://www.proxy4free.com 72.232.7.18
1399 3/29/04 7 http://www.geocities.com/manusayasa 66.218.77.68
1397 3/26/04 7 http://www.geocities.com/thaisanti 66.218.77.68
1343 2/12/04 7 http://www.geocities.com/beritadaripatani 66.218.77.68
1031 1/7/04 7 http://www.proxys4all.com 66.93.99.69

18 Responses to “วิเคราะห์: รายการบล็อกเว็บไซต์ โดยกระทรวงไอซีที (จนถึง 13 ต.ค. 2549)”

 1. เบิร์ด Says:

  กรุณาบ็อคเว็บนี้ด้วยครับ http://pasion.com

 2. nongnui Says:

  ช่วยบล๊อกwebนี้ด้วยเป้นwebลามกอนาจารครับ

 3. nongnui Says:

  เวป http://www.siamrainbow.com เป็นเปลามกอนาจาร

 4. a_nat Says:

  เผื่อช่วยคนไทยไม่ให้แย่ไปกว่านี้http://www.postmungang.com/forum/index.php

 5. มล Says:

  เนื่องจากเว็บไซต์นี้ยังมีวีดีโอที่เป็นการดูหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่อีก

 6. เรณู Says:

  กรุณาเข้าไป block web ของ
  http://smce.doae.go.th/smce1/webboard/show.php?board_id=545
  ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เต็มไปด้วยภาพลามก
  ไม่น่าเชื่อว้า web ที่ลงท้ายว่า go.th จะเป็นได้ขนาดนี้
  ผู้รับผิดชอบควรจะต้องรับโทษด้วย


 7. http://poringsocialism.com/

  หยาบคายและมีภาพอนาจาร

 8. nnnn Says:

  มีภาพและคลิปลามก ช่วยลบด้วย

 9. ดดด Says:

  ช่วยลบด้วย

 10. .. Says:

  http://www.youtube.com/user/StopLeseMajeste
  ลบด่วนครับรับไม่ได้

 11. lasy girl.. Says:

  อยากให้ตรวจสอเว็บนี้ เพราะว่า พอได้อ่านแล้ว รู้สึกว่า เค้าใช้คำพูดที่หยาบคายเหลือเกิน
  http://gossipstar.mthai.com/view_topic.php?catid=18&newsid=13561

 12. bird Says:

  กรุณาบล็อคเว็ปนี้ค่ะ http://www.youtube.com/StopleseMajeste

 13. Spy Says:

  ลบด่วน มีแต่คลิป อนาจาร


 14. http://club.av-google.com
  http://av-google.com
  http://roadtoav.com
  http://road2av.com

  แบนด่วนครับ นอกจากจะขายหนังโป๊ไอ้ยุ่นแล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนอีกด้วย ไอ้ยุ่นชาติชั่วพวกนี้ ซึ่งอันที่จริงนั้นจะว่าไปแล้วกฎหมายมันก็ชาติชั่วด้วย เพราะอนุญาตไอ้เรื่องพวกนี้อย่างเสรี เห็นทีหากจะแจ้งยุ่นปี่ให้ลบเว็บโป๊ ไอ้พวกเงี่ยนพวกนี้มันไม่ทำตามอย่างแน่นอน เพราะไม่ผิดกฎหมายประเทศมัน

  ทำเอาคนไทยบางคน เช่นผม รู้สึกรับไม่ได้ เพราะชาตินี้ ผมเป็นคนไทย ผมจึงไม่สามารถเอาเยี่ยงอย่างพวกมัน หรือมีโอกาสดีๆ อย่างพวกมันได้ ผมเลยขอประณามและต่อต้านพวกมันแทน โอเคมั้ย

 15. mark Says:

  ช่วยกรุราณาเช็คเว็บไซด์นี้หน่อยครับ http://www.gayromeo.com ส่อในทางเซ็กส์ ยาเสพย์ติด เเละในทางล่อล่วงเด็กชายไทยจากชาวต่างชาติคือพวกผรั่งที่มาทำธุระกิจในประเทศไทย

  เพื่อนผมเคยโดนหลอกหลายคนเเล้วครับจากผรั่งพวกนี้ให้เล่นยาให้เล่นเซ็กส์ ส่วนมากเป็นพวกผรั่งที่หน้าที่การงานดีทำงานใน ก ท ม ผมไม่อยากให้เด็กผู้ชายไทยตกเป็นเหยื่อพวกนี้คับ

  กรุณาเช็กเว็บนี้ด้วยครับ http://www.gayromeo.com

 16. mark Says:

  ช่วยกรุราณาเช็คเว็บไซด์นี้หน่อยครับ http://www.gayromeo.com ส่อในทางเซ็กส์ ยาเสพย์ติด เเละในทางล่อล่วงเด็กชายไทยจากชาวต่างชาติคือพวกผรั่งที่มาทำธุระกิจในประเทศไทย

  เพื่อนผมเคยโดนหลอกหลายคนเเล้วครับจากผรั่งพวกนี้ให้เล่นยาให้เล่นเซ็กส์ ส่วนมากเป็นพวกผรั่งที่หน้าที่การงานดีทำงานใน ก ท ม ผมไม่อยากให้เด็กผู้ชายไทยตกเป็นเหยื่อพวกนี้คับ

  กรุณาเช็กเว็บนี้ด้วยครับ http://www.gayromeo.com

  block this website too sir

 17. persec.co.th Says:

  วิธีทะลุบล็อกเว็บไซต์ที่ถูก ICT บล็อกหรือเว็บไซต์ต่างประเทศ
  http://www.bullvpn.com/blog/unblockwebsite
  สนใจ ทดสอบฟรี http://www.bullvpn.com

 18. Soumya Chan Says:

  บทความที่น่าสนใจทางเว็บไซต์รับฟรีเว็บไซต์ได้สูงสุด ส่วนลด Advice Online ในประเทศไทย


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: