เสวนา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

November 27, 2006

โครงการเสวนา
“ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์”

ภายใต้รัฐบาลรัฐประหาร: ทางมืดหรือสว่างของสิทธิเสรีภาพในโลกไร้พรมแดน

ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13:30-16:30 น.

ข้อมูลประกอบ

“ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์” (เดิมชื่อ “ร่าง พ.ร.บ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์”)
เป็นร่าง พ.ร.บ.แรก ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549) ผ่านรับหลักการ

ร่าง พ.ร.บ. นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลเพิ่มเติม (น่าอ่านก่อนไปเสวนา หากมีเวลา):

2 Responses to “เสวนา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์”

  1. bact' Says:

    รายงานเสวนา พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ชอบธรรมตั้งแต่การออกกฎหมายโดย สนช.!!!?
    http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=6065&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: