จดหมายตอบจากกูเกิล

November 21, 2006

[In English: Google’s reply]

กูเกิลได้ตอบจดหมายเปิดผนึกของเรา


จาก: Daniel Pastor <xxxxxx AT google com>
วันที่: 17 พ.ย. 2549 12:52 AM
หัวข้อ: Re: [press] Do no evil…
ถึง: Freedom Against Censorship-Thailand <facthai AT gmail com>

ขอบคุณสำหรับการสอบถาม. รายงานเหล่านั้นไม่เป็นจริง. กูเกิลไม่เคยได้รับการติดต่อจากรัฐบาลไทย ไม่เคยได้รับการร้องขอให้ปิดกั้นเนื้อหาใด ๆ จากผู้ใช้ชาวไทย และไม่เคยเห็นด้วยที่จะทำเช่นนั้น. กูเกิลขณะนี้ไม่ได้ และไม่เคย ปิดกั้นผู้ใช้ชาวไทยจากกูเกิลแคช [แคช คือ หน้าเว็บที่ได้ทดบันทึกเอาไว้เพื่อให้เรียกดูภายหลังได้ — ผู้แปล] กูเกิลขณะนี้ไม่ได้ และไม่เคย ปิดกั้นผู้ใช้ชาวไทยจากหน้าเว็บหรือโดเมนใดเป็นการเฉพาะ โดยการใช้ (a) คำสำคัญ (b) ยูอาร์แอล [ชื่อที่อยู่เว็บ] (c) หมายเลขไอพี และ/หรือ (d) ดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์ [เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่แปลง ชื่อที่อยู่เว็บ ให้กลายเป็น หมายเลขไอพี].

อย่างที่คุณอาจจะทราบ, กูเกิลไม่มีการดำเนินงานหรือสำนักงานในประเทศไทย. เราไม่เคยได้รับรายงานใด ๆ ที่ว่ากูเกิลได้ถูกปิดกั้นจากที่นั่น. ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนใด ๆ ของกูเกิล, มันอาจเป็นเพราะไอเอสพี [ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต] ของคุณได้ปิดกั้นการเข้าถึงกูเกิลแคช หรือบริการเฉพาะของกูเกิล หรือผลลัพธ์จากการค้นหา. จากด้านของเรา, กูเกิลไม่ปิดกั้นอะไรจากผู้ใช้ชาวไทย. ถ้าคุณรู้ถึงกรณีการปิดกั้น, กรุณาแจ้งเรา.

ขอบคุณ,


One Response to “จดหมายตอบจากกูเกิล”


  1. […] [ดูฉบับแปลไทย / for Thai translation] […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: